در این بخش آریا مگ متن و جملات زیبا درباره قضاوت کردن و قضاوت کردن نادرست و بیجا را ارائه کرده ایم.

جملات در مورد قضاوت کردن نا به جا

خدایا به آدم هایت بیاموز
تو خدایی
نه آن ها
و هیچ کس حق قضاوت دیگران را ندارد
دست از خدایی کردنشان بردارند


My mistakes are mine! You can’t judge me

اشتباهات من، اشتباهات منن تو نمیتونی منو قضاوت کنی


با دیوار اتاقت درد و دل کن
لااقل نه قضاوت میکنه
نه اسکرین شات میگیره
نه فوروارد میکنه 🙂


محاکمه کردن خود
از محاکمه کردن دیگران
خیلی سخت تر است
اگر توانستی قضاوت درستی در مورد خودت بکنی
معلوم می شود یک فرزانه ی تمام عیاری


یک احساساتی هست
یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند
نمی شود گفت
آدم را مسخره می کنند
هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند
زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است

صادق هدایت


متن و جملات زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت نادرست و بیجا

انسان کسانی را که دوست دارد
قضاوت نمی کند،
بلکه سعی در درک آن ها دارد..


متن در مورد قضاوت و پشت سر حرف زدن

یه جوری درباره آدم ها قضاوت کنید
که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد
شرمنده خودتون نشید


وقتی دیگران را قضاوت میکنی
آن ها را نه
بلکه خودت را تعریف میکنی


انسان ها برای این که خود
قضاوت نشوند
در قضاوت دیگران عجله می کنند


می دانم اگر
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم
دنیا تمام تلاشش را می کند تا
مرا در شرایط او قرار دهد تا
به من ثابت کند
در تاریکی
همه ی ما شبیه یکدیگریم


متن و جملات زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت نادرست و بیجا

در قضاوت همه حق را به تو دادند
ولی
نکته آن جاست که من راز نگهدارترم


هر وقت خودت عالی بودی
اون موقع قضاوتم کن…


و خداوند تنها قاضی است…


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود
درباره دیگران قضاوت نکن


متن و جملات زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت نادرست و بیجا

عجب مردمی داریم
نه دردت را می فهمند و نه حرفت را
با این حال باب دلشان در موردت قضاوت می کنند


آدم ها به هر حال
شما را قضاوت خواهند کرد
زندگیتان را صرف
تحت تاثیر قرار دادن دیگران
نکنید
برای خودتان زندگی کنید


فکر کردن سخته واسه همین اکثر مردم قضاوت میکنن


Understand people before you confront them
Understand the situation before you judge them

قبل از اینکه باهاشون روبرو بشی، درکشون کن
قبل از اینکه قضاوتشون کنی، شرایطشون رو درک کن…


متن و جملات زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت نادرست و بیجا

چقدر درد آور است می خواهی خوب باشی
که می خواهی با همه مهربان باشی
اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود
اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست
من برای خودم زندگی میکنم


I don’t care how they judge me, Because The judge is only God, and enough

مهم نیست اونا منو چطور قضاوت می‌ کنند، چون قاضی فقط خداست و همین…


موقعیتی که هرگز
در اون نبودی رو قضاوت نکن


بپرهیزیم از اینکه درباره مردم
تنها بر مبانای لحظه ای از زندگیشان داوری کنیم


هر قدیسی گذشته‌ ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ ای
شاید آن قدیس روزی گناهکار و آن گناهکار روزی قدیس باشد
پس ندانسته
هیچ یک را قضاوت مکن


متن و جملات زیبا در مورد قضاوت کردن و قضاوت نادرست و بیجا

وقتی دیگران را قضاوت میکنی
آن ها را نه، بلکه خودت را تعریف میکنی…!


قضاوت و پیش‌ داوری درباره
یک شخص،
مشخص نمی‌ کند
او کیست؛
مشخص می‌ کند
شما کیستید….!


قضاوت و پیش‌ داوری درباره
یک شخص
مشخص نمی‌ کند
او کیست
مشخص می‌ کند
شما کیستید


هیچ کس اونقدر بی گناه نیست
که بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنه
پس سکوت لطفا…


هر جاشو نفهمیدی
بگو واست توضیح بدم
ولی
از قول خودت منو قضاوت نکن