در این بخش جملات و متن هایی در مورد زیبایی و اهمیت درخت و حفظ جنگل را ارائه کرده ایم.

جملات زیبا درباره درخت و جنگل

به جنگل می روم
تا ذهنم را از دست بدهم
و روحم را پیدا کنم


اگر جنگل ها را از دست بدهیم
تنها معلمان خود را از دست می دهیم


جنگل است وُ
فرمانِ قلع‌ و‌ قمع وُ
بی‌رحمیِ هیزم‌شکن وُ کشاکش اَرّه!
اما
من همچنان
با درختانِ بی‌شاخ و برگ
از سایه سخن می‌گویم
تا
میوه دهند!…


جملات درباره درخت و جنگل با متن هایی در مورد زیبایی جنگل

جنگلی را

سر بریدند؛

کاغذها شاعر شدند…


جملات در مورد درخت

جنگل یک شبه سقوط نمی کند

خیلی زخم تبر خوردن ها

خیلی بی هوا شکستن ها

خیلی شبانه نعش درخت ها را

بر دوش بردن ها…


تمامی جنگل

بر خورشید نماز می خواند

ولی ز خیل درختان ،

به رغم باور باد در این نماز

یکی به نخواهد نهاد سر بر خاک!…


اگر به دنبال بهشت روی زمین می گردی به جنگل قدم بگذار


جملات درباره درخت و جنگل با متن هایی در مورد زیبایی جنگل

زمان سپری شده در جنگل هرگز تلف نمی شود.


از جنگل
به کارگاه چوب بری رفتند
صندلی
نیمکت
میز
آنکه عاشقتر بود
پنجره شد…!


متن در مورد درخت و جنگل

به جنگل می روم
تا ذهنم را از دست بدهم
و روحم را پیدا کنم


جنگل ها آزادی را به انسان آموخته اند.


جنگل رمز و راز است
اما
صحرا حقیقت است


در جنگلی از صد هزار درخت
هیچ دو برگ شبیه هم نیستند
و هیچ دو سفر در یک مسیر مشابه نیستند


جملات درباره درخت و جنگل با متن هایی در مورد زیبایی جنگل

مانند یک درخت جنگلی محکم و ثابت قدم باشید.


کسی که درخت می کارد
دیگران را در کنار خودش دوست دارد


اگر می خواهید در جنگل زنده بمانید
باید مثل جنگل زندگی کنید


بزرگترین جنگل در این دنیا
چیزی نیست جز ذهن انسان