جملات زیبا و اشعار در مورد کوه و کوهستان را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات زیبا در مورد کوه

کوه من گریه نمیکرد و نمیدانستم
کوه ها اشک ندارند،فرو میریزند…


جملات در مورد کوه با اشعار و متن های زیبای درم ورد زیبایی کوهستان

انگار که یک کوه
سفر کرده از این دشت
اینقدر که خالی شده
بعد از تو جهانم‌…


کوه نیستی

اما،

صدایت که می زنم،

شعر و شور و عشق

به من باز می گردد…


جملات در مورد کوه با اشعار و متن های زیبای درم ورد زیبایی کوهستان

هیچ چیز با تو شروع نشد

همه چیز با تو تمام می‌شود

کوهستان‌هایی که قیام کرده‌اند

تا آمدنت را پیش از همگان ببینند.


گاهی‌اوقات، تنها لازم است قله‌ی کوه را عوض کنید.


وقتی چاره ای نمی ماند
وقتی فقط میتوانی بگویی
هر چه بادا باد…
حتی اگر دل کوه را هم داشته باشی
گریه ات میگیرد…


زندگی مانند کوه است، به آن صعود کنید.


گاهی‌اوقات، تنها لازم است قله‌ی کوه را عوض کنید.


جملات در مورد کوه با اشعار و متن های زیبای درم ورد زیبایی کوهستان

گاهی می اندیشم درختی که
تنها بالای کوه زندگی می کند
چرا از جنگل فرار کرده !…


زیباترین جاده ها در دل سخت ترین کوها به وجود می آیند
و صبورترین و مهربانترین آدمها در دل سخت ترین مشکلات…


کوه را خستگیِ ایستادن می فرساید
رود را خستگیِ رفتن
و انسان در میان ایستادن و رفتن ……


جملات در مورد کوه با اشعار و متن های زیبای درم ورد زیبایی کوهستان

بیستون
از آن وقت نام گرفت کوه
که تکیه به عشقِ شیرین نداشت فرهاد….!…


ای کوه در بلندی نامت بمان، ولی
یک روز زیر چشم تو هم رود می کشند…


جملات در مورد کوه با اشعار و متن های زیبای درم ورد زیبایی کوهستان

کوه را به کوه می رسانم…..
ماه را به برکه…….
کبوتر را به باز………
در یک کلام بگویم………
دنیای ضرب المثلها را زیر ورو میکنم ، …
اگر در منطقشان رسیدن من به تو نباشد…..