در این قسمت سایت آریا مگ جملات و متن عاشقانه دو نفره انگلیسی برای زوج های جوان و عاشق را گردآوری کرده ایم که در مناسبت های خاص می توانید برای عشق خود بفرستید.

گزیده متن عاشقانه دو نفره انگلیسی

Loving you, is like breathing..how can I stop
دوست داشتن تو مثل نفس کشیدنه، چطور می تونم جلوشو بگیرم


You are my sun, my moon, and all of my stars
تو خورشید و ماه و همه ستاره های منی


Only you can put a smile on my face when I’m sad..
وقتی ناراحتم فقط تویی که می تونی لبخند روی صورتم بنشونی


There is only one happiness in life – to love and to be loved
توی زندگی فقط یه خوشبختی وجود داره: دوست داشتن و دوست داشته شدن


You are my today and all of my tomorrow
تو امروز و همه فردای من هستی


متن عاشقانه دو نفره انگلیسی

Love took slow steps towards your heart..!!
عشق قدم های آرامی به سمت قلبت برداشت … !!!


متن دو نفره عاشقانه انگلیسی زیبا

You are my first and last love
تو عشق اول و آخرمی


متن عاشقانه دو نفره انگلیسی

Every time I see you, you leave me breathless
هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید


My heart is and always will be yours
قلبم همیشه مال توست و خواهد بود


You came into my life and became it
تو وارد زندگی ام شدی … و زندگی ام شدی


متن عاشقانه دو نفره انگلیسی

Geschichte heißt
Jemand fehlt hier…

خاطره يعنى يكى اينجا كمه…


جملات عاشقانه رمانتیک دو نفره

I don’t konw what happened but i know it i love you so much
نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو میدونم که خیلی دوستت دارم


متن عاشقانه دو نفره انگلیسی

Don’t be scared of darkness walk still When night comes i will be your moon
از سیاهی نترس راه برو من شب ماهت میشم


In every moment of my life there is trace of you

در هر لحظه از زندگیم یه رَدی از تو هست


I need u.
Because I’m the best me when I’m with u and because when you are gone, nothing feels right until you return.

من بهت نياز دارم.
چـون مـن كنـاره تـو بـهـترين هستـم و چـون كـه هـر وقـت تـو ميـرى هيـچ چـى خـوب نيـست تا ايـن كـه تـو بـرگـردى.


I never know that love had a sound;
Until I heard your laughs…

هیچوقت نمی‌دونستم عشق صدا داره؛
تا وقتی که صدای خنده‌ هات رو شنیدم…


They Asked Me To Explain The Word Beautiful,
So I Showed Them a Picture of you.
ازم خواستن یه جهان زیبا رو توضیح بدم ، من یه عکس از تو نشونشون دادم


ι ĸɴow нe dιdɴ’т love мe вυт ι αdored нιм αɴywαy

می دونم دوستم نداشت اما در هر صورت می پرستیدمش