در این قسمت جملات خاص و متن هایی در مورد انسان های بی شخصیت و انسان های سبک و پررو را آماده کرده ایم.

جملات و متن هایی در مورد انسان بی شخصیت و پررو

یادت باشه گلم !

وقتی که داری

گنده تر از دهنت

حرف میزنی،

منتظر جر خوردن دهنتم باش . . !


شده در خلوت تنهایی خود

یاد یک خاطره شادت بکند؟

لرزه بر قلب و دلت اندازد ؟

تویى آن خاطره خلوت تنهایى من…


جملات درباره آدم بی شخصیت با متن هایی در مورد آدم سبک و پررو

بین لبخند و اشک ریختن

لبخند را انتخاب کردم

نه به خاطر آن که دلم شاد است

برای این که راحت تر می توانم

دلیل لبخندم را

به دیگران توضیح دهم

تا علت اشک هایم را


تو

با هر سیب کرم خورده‌ای

وسوسه می‌شوی

برو تو از بهشت قلب من رانده شدی

در بهشت ماندن

لایق هر کس نیست


جملات درباره آدم بی شخصیت با متن هایی در مورد آدم سبک و پررو

گور بابای اونایی که

وقتی خوشن

“میس کالشونیم”

وقتی  تنها میشن

رفیق فابشونیم !


جملات در مورد آدم پررو و سبک

این روزھا

ھـوا خیلی غبار آلـود است

گرگ را

از ســگ نمیتوان

تشخیــص داد

ھنگامی گـرگ را میشناسـیم

که دریده شده ایم . . !


همیشه در عجب بودم

که چرا در جاده عشق

پا به پایم نمی آمدی

حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم

امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود

تو را می آزرد


جملات درباره آدم بی شخصیت با متن هایی در مورد آدم سبک و پررو

به بعضیا باس گفت :

مشتـــی این دلــه

مزرعه که نیست

هـی شخمـش میزنـی

لعنتــی !


آدم ها؟ فقط چند تیکه گوشته چسبیده به استخوان،

با روکشی از پوست. یک دهن دارند

که تا زمان مرگشان کثیف تر از تونل های فاضلابی میشود.

گوش هایی که به مزخرف ترین کلمات گوش میدهند،

مغزهای از کار افتاده که فقط یک دهم آن استفاده میشود.

چشم هایی که حقیقت جلویشان است،

اما نمیبینند،

انگار روی قرنیه و مردمکشان را

خاک گرفته است!


آن روزها گنجشک را رنگ می کردند

و جای قناری می فروختند ،

این روزها هوس را رنگ می کنند

و جای عشق می فروشند …

آن روزها مال باخته می شدی

و این روز ها دلباخته !


جملات درباره آدم بی شخصیت با متن هایی در مورد آدم سبک و پررو

دست می گذارند

روی نقطه ضعف هایت

و آنها را بزرگ و بزرگتر می کنند

و هر کاری که لازم باشد می کنند

تا تو را کوچک

و بی رنگ و کدر نشان دهند

فریب ظاهرشان را نخور

این آدمها ” آینه ” نیستند،

” شیشه خرده ” اند…