شعر و جملات خاص در مورد سگ ها

متن و جملات زیبا در مورد سگ، وفای سگ و مهربانی سگ ها را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

گربه همسایه، دمش را گزید

از سگ بازار، جفاها کشید


شعری در مورد سگ از اخوان ثالث

زندگی آب شد از کشمکش حرص و هوا

چند تازیم پی سگ که شکاری گیریم


دود دلهاست درین خانه مرا بو آمد

سگ کویم همه شب نعره زنان خواهم گشت


متن و شعر در مورد سگ با جملات ویژه و خاص در مورد وفاداری سگ

نالند به مهتاب سگان وین سگ شبگرد

فریاد که فریاد ز مهتاب دگر داشت


از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت می کند، انتقام نمی گیری؟

با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته را گاز بگیری!!


متن و شعر در مورد سگ با جملات ویژه و خاص در مورد وفاداری سگ

نوازش یک سگ، به اندازه دعا برای روح و روان باعث آرامش ذهن و قلب می شود.


جملات خاص در مورد سگ ها

سگ ها بسیار عشق و خنده به زندگی ما وارد می کنند که بسیار شگفت انگیز می باشد،و حتی با وجود سگ ها انسان ها به یکدیگر نزدیک تر می شوند.


سگ ها می توانند شما را از هر روحیه بد دور نگه دارند، آن ها وفاداری، محبت و مهربانی بی پایان خود را به شما ارائه می دهند.


متن و شعر در مورد سگ با جملات ویژه و خاص در مورد وفاداری سگ

سگ ها شگفت انگیزترین موجودات کره زمین هستند. آن ها عشق بی قید و شرط به انسان می دهند. آن ها الگوی زنده بودن هستند.


عشق به یک سگ به شما یک چیز ناب و خالص است. او به شما اعتماد كامل می دهد، شما نباید خیانت کنید.


متن ادبی و زیبا در مورد سگ

اگر می خواهید کسی برای همیشه شما را دوست داشته باشد، یک سگ بخرید، به او غذا دهید و آن را دور خود نگه دارید.


وقتی یک سگ به شما نگاه می کند به این فکر نمی کند که شما چه آدمی هستی، سگ ها شما را قضاوت نمی کنند.


سگ ها تنها موجودات روی زمین می باشند که شما را از خودتان بیشتر دوست دارند.


سگ ها هیچ گاه از خودشان صحبت نمی کنند، اما وقتی شما صحبت می کنید به شما گوش می دهند و ظاهر خود را حفظ می کنند که به حرف شما علاقه دارند.


متن و شعر در مورد سگ با جملات ویژه و خاص در مورد وفاداری سگ

من سگ ها را دوست دارم، سگ ها خیلی وفادار هستند و دروغ نمی گویند زیرا نمی توانند صحبت کنند.


اگر می خواهید یک دوست وفا دار داشته باشید، پس سگ بگیرید.


سگ ها شور و شوق فراوانی دارند و آن ها هیچ وقت احساس شرم نمی کنند. یک سگ را باید به عنوان مربی در زندگی داشته باشید.


️خیر خواهی این نیست که جلوی سگ گرسنه استخون بندازی، این است که وقتی به اندازه ی یه سگ گرسنه شدی، هر چه داری با آن سگ تقسیم کنی!


به انسان هایی که سگ ها را دوست ندارند و به آن ها علاقه ای ندارند نمی توانم اعتماد کنم، اما اگر سگی از انسانی بدش بیاید به حس آن سگ اعتماد می کنم.