در این قسمت آریا مگ جملات و متن به سلامتی سنگین برای دوست، رفیق و عشق را ارائه کرده ایم.

جملات و متن به سلامتی زیبا و سنگین

به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم!


بــــاور کـــنـــید…

هـــر پـــدری…

حـتـی اگـــه مــیــگـــه :بــرو از بــچـــه فـــلانـــی یــاد بـــگـــیـــر…

بـازم ترو با یه دنیا عوض نمیکنه

اینبار بسلامتی پدرا


متن به سلامتی

مردها خیلی هم خوبند

دوست داشتنی و مهربان

عاشق محبت واقعی

گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند

و گاهی مثل یک پیرمرد خسته

اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند

بیشترشان درد کشیده اند

و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند

خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد

مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند

همانهای که اگر عاشق شوند

برایتان شاملو می شوند و بیستون میکنند

و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت

اری اینها مرد هستند…

بسلامتی تمام مردها


متن به سلامتی

به سلامتی بارون که معلوم نیست

چند گیگ حافظه داره که این همه خاطره توش جا شده !


متن کوتاه به سلامتی

به سلامتی اونایی که خیانت رفیقو دیدن

اما آخرین برگ رفاقتو نچیدن


متن به سلامتی

به سلامتی زنجیرها

نه به خاطر اینکه درازن

به خاطر اینکه همشون با همن


به سلامتی کسی که

به نبودش عادت کردم ولی دلم بودنشو می خواد


به سلامتی خودم

که چه باشم و چه نباشم

واسه کسی مهم نیستم … !


متن به سلامتی

به سلامتی غم سینه

که از هر پرس سینه ای تو باشگاه سنگین ترِ


جملات به سلامتی عزیزان

به سلامتى مامان و بابام که

از بچه شانس نیاوردن


متن به سلامتی

به سلامتی خودمون

که خوبیم ولی بعضیا فکر می کنن

خوبی از خودشونه


به سلامتی بالشتم که

همیشه اشکامو پاک کرده !