جدیدترین عکس نوشته های با موضوع شکست عشقی و جدا شدن از عشق را با تکست ها و جملات زیبا در مورد شکست عاشقانه را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

عکس نوشته و تکست شکست عشقی

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !


مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…


صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .


هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

عکس نوشته شکست عشقی

𝕀 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤

گوره بابای احساس


تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

عکس نوشته شکست عشقی

𝕀’𝕃𝕃 𝔽𝕌ℂ𝕂 𝕋ℍ𝔼 𝕆ℕ𝔼𝕊 𝕎ℍ𝕆
ᴰᴱᴹᴱᴬᴺᴱᴰ ᴹᴱ

بزرگ‌‌میشم‌‌برا‌‌هر‌کی‌‌کوچیکم‌‌کرد!


متن کوتاه شکست عاشقی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

عکس نوشته شکست عشقی

ᵞᴼᵁ ᴰᴵᴰᴺ’ᵀ ᴰᴱˢᴱᴿᵛᴱ ᴹᵞ ᴳᴼᴼᴰᴺᴱˢˢ!

نبودید لایق خوبی هامون!

عکس نوشته شکست عشقی

• ₗᵢₖₑ ₜₕₑₘₛₑₗᵥₑₛ ₜₒ ᵣₑₐₗᵢzₑ
•ₕₒw ₙₒₙₛₑₙₛᵢcₐₗ ₜₕₑy ₐᵣₑ!

با‌همه‌مثل‌خودشون‌رفتار‌کن‌‌بفهمن‌‌چقدر‌مزخرفن!

عکس نوشته شکست عشقی

ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل ازت متنفرم.

عکس نوشته شکست عشقی

عکس نوشته شکست عاشقانه

𝙄 𝙬𝙞𝙨𝙝 ₜₕₑy cₒᵤₗd 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 ᵤₛ
ₙₒₜ ₜₒ ₗₑₐᵥₑ ᵤₛ

کاش‌ما‌رو‌درک‌میکردن،‌نه‌تَرک!

عکس نوشته شکست عشقی

ₕₒw ᵢₙfᵢₙᵢₜₑ ₘy ₗₒₙₑₗᵢₙₑₛₛ ᵢₛ!

چه درونم تنهاست!!

عکس نوشته شکست عشقی

𝗺𝗮𝘆𝗯𝗲ₘy𝙜𝙪𝙞𝙡𝙩ᵢₛ𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜ₖᵢₙd

شایدم‌گناهم‌مهربون‌بودنه

عکس نوشته شکست عشقی

ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴠᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴄᴏʟᴏʀs
ɪɴ ᴛʜᴇ ʙʟɪɴᴋ ᴏғ ᴀɴ ᴇʏᴇ!

چشم بهم بزنی همه رنگ عوض می‌کنن!

عکس نوشته شکست عشقی

KᴀRMᴀ ᴡɪLʟ ʜIT ʏOᴜ
sOᴏNᴇʀ Tʜᴀɴ Yᴏᴜ TʜɪɴK

زمین گردتر از اونیه ک فکرشو میکنی !

عکس نوشته شکست عشقی

I’m not perfect but I am Loyal.
من کامل نیستم اما وفا دارم

عکس نوشته شکست عشقی

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

عکس نوشته شکست عشقی

My heart is full of pain honey but there is no one here by my side …Shit

قلب من پر از درده عسلم ولی هیچکس اینجا کنارم نیست…لعنتی

عکس نوشته شکست عشقی

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in half

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

عکس نوشته شکست عشقی

وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

عکس نوشته شکست عشقی

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

عکس نوشته شکست عشقی

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود “تمام شد”!
امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد!