جملات کمک و یاری خواستن از خداوند بزرگ و عکس نوشته های با موضوع یاری پروردگاری را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات و عکس نوشته های یاری خواستن از خدا

خدایا، دستم را بگیر و کمکم کن. شاید برای این حرف دیر باشد، شاید دیر در خانه ات را زده ام و شاید بهتر بود همان اول این کار را میکردم اما تو علاوه بر یاری رسان بودن، بخشنده ای مهربان هم هستی. پس به پای بخششت مرا عفو کن و در مشکلی که دارم رهایم نکن.


خدایا
دستم را بشکن، پایم را خرد کن!!! تک تک استخوانهایم را ریز ریز کن
اما قلبم را نشکن و مگذار حس نداشتنت وجودم را بشکند.


همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست.


متن کوتاه در مورد کمک از خدا

خدای من، چشم امیدم را به سوی هر کسی که بردم، دیدم رویش را از من برگرداند. فقط روی توست که اکنون برایم مانده. خدای من، رویم را زمین نزن و مرا در خواسته ای که دارم کمک کن.


متن درباره یاری خواستن از خداوند با عکس پروفایل الهی به امید تو

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپار

خودش بهترین مرهم ها را دارد

باور کن…

آرام آرام همه چیز

خوب می شـود.


خوشبختي يعنى

واقف بودن به اينکه هر چه داريم از رحمت خداست

و هر چه نداريم از حکمت خداست

احساس خوشبختي يعنى همين…

خوشبختي رسيدن به خواسته ها نيست بلکه لذت بردن از داشته هاست…


عکس نوشته و پروفایل یاری خواستن از خدا

الهی

در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی

نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی

نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی

پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی.


متن درباره یاری خواستن از خداوند با عکس پروفایل الهی به امید تو

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای

فقط محکم بنشین و شاد باش

خداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می باشد…


خدا تنها کسی است که لیاقت توکل تو را دارد. او آفریننده توست و تو بخشی از آن هستی. حتی پدرت، حتی مادرت و حتی نزدیک ترین افراد زندگیت از خدا تو به تو نزدیک تر نیستند. پس به پای نزدیکی اش، خواسته ات را تنها از او بخواه تا روا شود.


شکسته های دلت را به بازارخدا ببر
خدا خود بهای شکسته دلان است . . .


بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید
دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که
اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .


خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .


گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .


متن درباره یاری خواستن از خداوند با عکس پروفایل الهی به امید تو

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .


یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .


گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .


خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .


خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .