جملات و متن های فاز سنگین در مورد شیر سلطان جنگل را با چند عکس نوشته در مورد حیوان شیر را ارائه کرده ایم.

متن و عکس نوشته فاز سنگین درباره شیر

شیر نر ،

از تنها حیوانی

که واهمه دارد …

ماده خودش است!


شیر کمر شکسته را

از مردن باکی نیست،

تمام ترسش از آن است

که کفتارها بر جنازه اش جشن میگیرند،

و آنان که بی خبر از مرگش هستند

قدرت کفتارها را میستایند…


همه گونه هایی که قادر به درک این واقعیت هستند ، در مبارزه برای وجود بهتر از گونه هایی که تنها به قدرت خود اعتماد دارند ، مدیریت می کنند: گرگ ، که در یک بسته شکار می کند ، شانس زنده می ماند بیشتر از شیر است که به تنهایی شکار می کند….


متن فاز سنگین درباره شیر با عکس پروفایل زیبا با موضوع شیر جنگل

عاشق شدن را داشتم

از یاد می بردم

این شیر را بیدار کردی

بچه آهو جان…


جملات کوتاه سنگین در مورد شیر

سرعت آهو از شیر بیشتره

ولی ترس از شکار

حواسشو به پشت سر پرت میکنه

و شکار میشه

زندگی تو گذشته دقیقا همین شکلیه…!


متن فاز سنگین درباره شیر با عکس پروفایل زیبا با موضوع شیر جنگل

اگرچه بسیارند شغال ها
اما بیشه

همیشه به نام شیراست…


شیرها کم راه می روند، کم فعالیت می کنند، بیشتر نظاره گرند، این چنین سلطان جنگل نامیده می شوند که وقار یک سلطان دارند.


متن فاز سنگین درباره شیر با عکس پروفایل زیبا با موضوع شیر جنگل

حقیقت مانند شیر است

لازم نیست که از آن دفاع ڪنی

آزادش بگذار آنگاه خودش

از خودش دفاع خواهد کرد.


یک لشکر گوسفند

به رهبری یک شیر،

میتواند یک لشکر شیر به رهبری

یک گوسفند را شکست دهد….


متن سنگین در مورد سلطان جنگل شیر

انگلیسی ها وقتی تو افریقا برای شکار میرفتند،

برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه شیرها ،

یک بز با خودشان میبردند و دست بز

نگون بخت رو با طنابی به گردنش می بستند

که فرار نکنه و فقط به سختی میتونست راه بره،

و وقتی ببر یا شیر حمله میکردند،

شکارچیان بز رو رها میکردن و خودشان فرار میکردند

و بز بیچاره که قادر به فرار کردن نبود گرفتار چنگال ببر یا شیر میشد!


متن فاز سنگین درباره شیر با عکس پروفایل زیبا با موضوع شیر جنگل

ما از آن شیر دلانیم که ازخون نهراسیم

ما عایله و ملک نداریم و نخواهیم

ما یار قصاصیم که از قید خلاصیم

ما پنجه ی شیریم ز کسی باک نداریم


چه بسا سگ هایی منتظر مرگ شیر ماندند

و سرانجام بر روی اجساد شیر های جنگل سبز رقصیدند …

شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند …

ولی نمی دانستند : شیر، شیر می ماند و سگ، سگ…

حتی با قلاده های طلا!!! این قانون لیاقت است ،

شیر لایق تاج سلطانیست و سگ لایق قلاده .


متن فاز سنگین درباره شیر با عکس پروفایل زیبا با موضوع شیر جنگل

شیر کمر شکسته را

از مردن باکی نیست،

تمام ترسش از آن است

که کفتارها بر جنازه اش جشن میگیرند،

و آنان که بی خبر از مرگش هستند

قدرت کفتارها را میستایند…