در این قسمت آریا مگ مجموعه ای از جملات بزرگان در مورد غم، ناراحتی و اندوه را به انگلیسی و فارسی ارائه کرده ایم.

متن و جملات بزرگان در مورد غم و ناراحتی به انگلیسی

Bear and endure: This sorrow will one day prove to be for your good
تحمل کن: روزی ثابت می شود که این غم و اندوه به سود توست

اووید


هنگامی که غمگین بودید، دوباره به قلب خود نگاه کنید
و خواهید دید که در حقیقت برای آنچه برای شما خوشایند بوده است
گریه می کنید..

خلیل جبران


غم و اندوه به دلیل نگاه کردن به عقب است،
نگرانی به دلیل نگاه کردن به اطراف است
ایمان به دلیل نگاه کردن به بالا (خداوند) است.

رالف والدو امرسون


فقط در غم و اندوه آب و هوای بد بر ما مسلط است
در شادی با طوفان هم که روبرو شویم، از آن عبور می کنیم..

آملیا بار


جملات بزرگان در مورد ناراحتی، غم و اندوه به فارسی و انگلیسی

All sorrows are bearable, if there is bread
اگر نان باشد همه غم ها قابل تحمل است

میگل دو سروانتس


متن انگلیسی در مورد غمگین شدن

That sorrow which is the harbinger of joy is
preferable to the joy which is followed by sorrow
غم و اندوهی که منادی شادی است
بر شادی پس از غم و اندوه ارجحیت دارد

سعدی


غم و اندوه برای همیشه دوام نمی آورند
اگر ما به سمت چیزی که همیشه می خواسته ایم سفر کنیم

پائولو کوئلیو


جملات بزرگان در مورد ناراحتی، غم و اندوه به فارسی و انگلیسی

غم و اندوه است که باعث می شود احساس عشق را درک کنید،
بدون رنج، هیچ لذت واقعی وجود ندارد
بدون اشک، لذتی نیست و بدون کمبود، هیچ اشتیاقی وجود نخواهد داشت
این راز قلب انسان است..

تد دکر


متن در مورد غم و ناراحتی

غم و درد در زندگی همه وجود دارد،
اما هر از گاهی پرتویی از نور هم وجود دارد که تنهایی قلب شما را ذوب می کند
و مانند سوپ داغ و بستری نرم راحتی را به ارمغان می آورد.

هوبرت


هرکه دل به دنیا بندد، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهی که پایان ندارد
2- آرزویی که بدست نیاید
3- امیدی که به آن نرسد

امام صادق (ع)


جملات بزرگان در مورد ناراحتی، غم و اندوه به فارسی و انگلیسی

به راستی، فرد در تاریکی نور را پیدا می کند،
بنابراین وقتی ما در غم و اندوه هستیم
این نور از همه به ما نزدیک تر است.

مایستر اکهارت


Sorrow is a fruit. God does not make it grow on limbs too weak to bear it
غم و اندوه میوه است
خداوند اجازه نمی دهد غم و اندوه شما بیشتر از حد توانتان باشد.

ویکتور هوگو


متن و اشعار زیبا در مورد غم به انگلیسی

Whenever sorrow comes, be kind to it
For God has placed a pearl in sorrow’s hand
هر وقت غم و اندوه آمد، با آن مهربان باشید
زیرا خداوند مروارید را در دست اندوه قرار داده است

مولانا


زندگی یک سری تغییرات طبیعی و خودجوش است
در برابر آن ها مقاومت نکنید که این مقاومت فقط غم و اندوه ایجاد می کند
بگذارید واقعیت، واقعیت باشد
بگذارید هرچیزی به هر روشی که دوست دارد به طور طبیعی رو به جلو جریان یابد

لائوزی


جملات بزرگان در مورد ناراحتی، غم و اندوه به فارسی و انگلیسی

غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که واقعیت زندگی را اثبات می کند


تو می توانی گریه کنی، هیچ شرمی در آن نیست

ویل اسمیت


برای قدیمی ها، غم تنها غم است و می گذرد،
اما برای جوانان، غم به معنی ناامیدی است.

جورج الیوت


نگرانی هرگز غم و اندوه فردا را از بین نمی برد، بلکه فقط لذت امروز را از شما می گیرد.

لئو بوسکالیا


غم ها مانند ابرهای رعد و برق هستند،
از فاصله دور سیاه به نظر می رسند
اما روی سر ما به سختی خاکستری دیده می شوند..!

ژان پل