زیباترین جملات تبریک تولد انگلیسی خودم با ترجمه فارسی برای تبریک روز تولدم خودم را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن تبریک انگلیسی تولدم

.The cake is here and I’m ready to blow all the candles as I make some wishes
.Wishing myself a wonderful year ahead
!Happy birthday to me

کیک اینجاست و من آرزو می کنم که همه شمع ها را دم کنم و آرزو می کنم.
با آرزوی سالی شگفت انگیز برای خودم.
تولدم مبارک!


.I know I am a source of blessing to others and I’m happy to celebrate another year
.Happy birthday to me

من می دانم که من یک منبع برکت برای دیگران هستم و خوشحالم که یک سال دیگر را جشن می گیرم.
تولدم مبارک.


.I should be given an award for Mr./Miss awesome because I’m a rare gem
!Happy birthday to me

باید به من جایزه بدهید آقای عالی / خانم عالی چون من یک گوهر نادر هستم.
تولدم مبارک!


متن تبریک تولد به انگلیسی برای خودم

.I wish I could scream my voice across the universe to show how happy I am today
!happy birthday to me

کاش می توانستم صدایم را به گوش تمام جهان برسانم تا نشان دهم امروز چقدر خوشحالم.
تولد من مبارک!


جملات ادبی تبریک تولد انگلیسی من

? What else could I be thankful for than being among those that are still enjoying the breath of life
.Happy birthday to me

به غیر از بودن در میان کسانی که هنوز از زندگی لذت می برند، می توانم از چه چیز دیگری سپاسگزار باشم؟
تولدم مبارک.


!What a time to be alive
.I’m the happiest man on earth today
.Happy birthday to me

چه زمانی برای زنده بودن!
من امروز خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم.
تولدم مبارک.


متن تبریک تولد به انگلیسی برای خودم

.It’s another 365 days of existence
Thanks to the Lord of all creation for the grace to be alive
.Happy birthday to myself

365 روز دیگر وجود دارد. از پروردگار برای همه لطف و نعمت ها سپاسگزارم.
تولدم مبارک.


. May this day bring unexpected blessing and endless joy to me, now and forevermore
.Happy birthday to me

این روز، برای همیشه، نعمت غیر منتظره و شادی بی پایان برای من به ارمغان بیاورد.
تولدم مبارک


متن کوتاه تبریک تولدم به زبان انگلیسی

More than anything, I wish myself more grace, more prosperity, more happiness and more years ahead. Happy birthday to me

بیش از هر چیز برای خودم آرزوی فضل بیشتر، سعادت بیشتر و عمر طولانی دارم.
تولدم مبارک


متن تبریک تولد به انگلیسی برای خودم

.Heaven has been good to me by adding another year to my age
!Happy birthday to me

من از بهترین روزها لذت خواهم برد و مانند هر زمان دیگری خواهم خندید زیرا روز من است.
تولدم مبارک!


.I am not just a year older but also a year better and happier
.Happy birthday to me

من فقط یک سال بزرگتر نیستم بلکه یک سال بهتر و شادتر هستم.
تولدم مبارک!