جملات غمگین و متن های زیبا در مورد فاصله و عکس نوشته هایی درباره دوری از عشق و همسر را در ان مطلب آریا مگ آماده کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

متن و عکس نوشته غمگین فاصله ها

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای
لعنت میفرستی……


متن غمگین درباره فاصله

فاصله دورت نمی کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد
دلم


متن غمگین درباره فاصله

فانوس و شب و سفسطه ی بی تابی
یکبار دگر چنبره ی بی خوابی

شب با تب مهتاب غریبی می کرد
شاید تو از این فاصله ها می تابی…


متن غمگین درباره فاصله

متن غمگین فاصله و دوری

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند
منتظر زمانی هستم که دوباره با هم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد


متن غمگین درباره فاصله

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد است


فاصله ها همیشه یاد آورِ نیازمندی ها هستند
نیازمندی هایی از جنسِ دل تنگی…
ازجنسِ تنهایی…
نیازمندی هایی پُر از خواستن.
فاصله ها یاد آورِ قدر نداستن ها می شوند
فاصله ها عاشق تر می کنند
فاصله ها دوست داشتن را بهتر یادآور می کنند!


متن غمگین درباره فاصله

متن کپشن غمگین فاصله و دور شدن

آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله ها
صدای خوش آهنگه تو بین همه پیام ها
رویای حضور تو توی این بیداری ها
یادتو فکر تو سط این همهمه ها


فاصله برای عشق همانند باد برای آتش است
عشق های ضعیف را خاموش می کند و عشق های قوی را بیشتر تحریک می کند
عشق تو قدرت من است
دوست دارم عشقم


متن غمگین درباره فاصله

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری…


متن غمگین درباره فاصله

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند.

وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون میسوزم.

وقتی به یاد روز هایی  که بودنت را نفهمیدم می اندیشم


متن غمگین درباره فاصله

عکس پروفایل دوری و فاصله

نه آن قدر دوری که دل بکنم
نه آن قدر نزدیکی که دل ببندم
جایی میان فاصله ها ایستاده ای
کورترین نقطه ی جهان من شاید تو باشی…