در این قسمت جملات و متن های زیبا در مورد خداوند و ایمان داشتن به پروردگار یکتا را ارائه کرده ایم.

متن و جملات درباره ایمان به خدا

اگر همه کارها را در راه خدا انجام دهید، زندگی بسیار آسانی خواهید داشت.


شاید احساس تنهایی و مهجوری داشته باشی.
اما خداوند دقیقا از احوالت خبر دارد  و برای زندگی ات برنامه ­ای دقیق چیده است.


خدایا..
بفهمان که بی تو چه می شوم ولی نشانم نده
خدایا..!
هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد..


متن در مورد ایمان به خداوند و سخنان زیبا در مورد پروردگار بزرگ

هر گوشه از جهان را که مینگرم و قدرت خدا را میبینم،
دلیلی بیشتر برای عشق به او می یابم..


به کسی جز خدا اعتماد نکنید،
مردم را دوست بدارید اما تمام باور خود را برای خدا بگذارید


خدا گاهی ما را به درون آب های متلاطم می اندازد
نه برای غرق شدن، بلکه برای پاک شدن..!


متن در مورد ایمان به خداوند و سخنان زیبا در مورد پروردگار بزرگ

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست
همان کسی است که آن را ساخته است
پس همیشه فقط به خدا تکیه کن ….


طوری دعا کنید که گویی همه چیز به خدا بستگی دارد
اما طوری عمل کنید که گویی همه چیز به شما بستگی دارد


جملات زیبا درباره ایمان

آدمی می تواند طول ده ها مزرعه را بدود،
صدها کوه را فتح کند یا هزاران کیلومتر پای پیاده راه برود
اما نمی تواند حتی یک قدم از خدا دورتر شود


متن در مورد ایمان به خداوند و سخنان زیبا در مورد پروردگار بزرگ

وفادارتر از خدا سراغ ندارم
به رسم همین وفاداری ست
که تو را به او میسپارم


زمانی که ایمان جایگزین تردید شود،
هنگامی که فداکاری جای خودخواهی را بگیرد
قدرت الهی اهداف را عملی می کند..


هنگامی که از خدا کمک می خواهید یعنی به توانایی او ایمان دارید
اگر به شما کمک نکرد یعنی او به توانایی شما ایمان دارد


خدای مهربان،
اگر روزی امید و آرمان هایم را از دست دادم،
نشانم بده سرنوشتی که تو برایم رقم خواهی زد
از هر رویا و آرزویی که دارم بهتر است


متن در مورد ایمان به خداوند و سخنان زیبا در مورد پروردگار بزرگ

در هنگام نیایش، خداوند بیش از آن­چه می گوییم می شنود،
بیش از آن­چه می پرسیم پاسخ می دهد
بیش از آن­چه بخواهیم عطا می کند


متن انگلیسی در مورد خدای بزرگ

Don’t tell your God how big your storm is
tell your storm how big your God is
به خدایت نگو طوفان چقدر سهمگین است
به طوفان بگو که چه خدای بزرگی داری..


God is our refuge and strength
A very present help in trouble
therefore we will not fear
خدا پناه و قدرت ماست
او یاری رسان ما در مصائب است
با او ترسی نخواهیم داشت