برگزیده ای از جملات زیبا در مورد ادب و رعایت احترام را با متن های کوتاه در این مطلب آریا آماده کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

متن های زیبا در مورد ادب و احترام

به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی
چو روی باز کنی بازت احترام کنند
مرا کمند میفکن که خود گرفتارم
لویشه بر سر اسبان بدلگام کنند


انسان هم چون رودخانه است،
هر چه عمیق‌ تر باشد آرام‌ تر و متواضع‌ تر است


ادب سرمایه‌ ای است که هرگز ضرر نمی‌ کند،
اما بدست آوردن آن آسان نیست…


جملات زیبا در مورد احترام به دیگران

برای حذف آدم های سمی از زندگیتان
هیچ گاه احساس گناه و پشیمانی نکنید
در حقیقت منفعت است نه خسارت
به خودتان احترام بگذارید…
و با کسانی باشید که واقعا برای شما ارزش قائلند


از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد


جملات زیبا در مورد ادب و احترام

احترام گذاشتن به کسی که دوسش داری
هزار برابر مهم تر از خودِ دوس داشتنه..


ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید
از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام


متن کپشن احترام به افراد

آنکس که ادبش بیشتر است نزد خدا گرامی‌ تر است


آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی‌ شود،
آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد


سعادت خانواده دو شرط واجب دارد:
محبت و ادب،
اما ادب از محبت لازمتر است…


چو باشی با ادب یابی معانی
چو باشی بی ادب زو باز مانی


هر کس تفکرش با تو متفاوت است،
دشمنت نیست
انسان دیگری است با دیدگاه دیگر، فقط همین..
اگر همین یک اصل را می پذیرفتیم،
روابط مان بهتر می شد
آرامش توام با احترام به همین سادگی،
مشکل ما افکار بسته است…


ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت
ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر


به همه انسان‌ ها احترام بذار،
حتی اونایی که لیاقتشو ندارن!
نه به عنوان یه انعکاس از شخصیت اونا،
بلکه به عنوان یه بازتاب از شخصیت خودت


دانش به تو قدرت می دهد،
ولی شخصیت به تو احترام می دهد…

بروس لی


ادب و حکمت را شعار خود ساز
تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق گردی


انسانیت یعنی
به کسایی احترام بذاری که نه برات کاری کردن و نه قرار کاری کنن،
وگرنه همه به آدمایی که بهشون نیاز دارن احترام میذارن…