مجموعه جملات خفن انگلیسی و متن های ناب انگلیسی با معنی فارسی را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات خاص و خفن انگلیسی

Hell is empty, All the devils are here…

جهنم خالیه؛ همه شیطان ها اینجان…


ᴛʜᴇʀᴇ’s ᴏᴠᴇʀ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ .
ᴅᴏɴ’ᴛ ɢᴇᴛ ᴀᴛᴛᴀᴄʜᴇᴅ ᴛᴏ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ.

به هیچ چیز وابسته نشو. در هر “همیشه ” اى “پایانى” نهفته ست.


When I say I’m alone, it means I don’t have you ):

وقتی میگم تنهام یعنی تو رو ندارم ):


جملات خفن انگلیسی

Hayaller başka
Hayatlar başka
Bu bir kanun

آرزوها یه طرف
زندگى طرف دیگه
این یه قانونه


متن های خفن انگلیسی

Once I stop caring you’re not getting it back. I’ll be cold as ice, I promise

اگه یبار از اهمیت دادن بهت دست بردارم، دیگه توجهمو بدست نمیاری. به سردیِ یخ میشم، بهت قول میدم 🙂


It doesn’t matter, real or virtual world, you will be forgotten in both of them soon

دنیای واقعی و مجازی نداره تو هر دوجا زود فراموش میشی


جملات زیبا و خاص انگلیسی با معنی فارسی

Sometimes good people make bad choices, It doesn’t mean they are bad people.

گاهی اوقات افراد خوب انتخاب‌ های بدی می‌کنند، به این معنا نیست که آن‌ها آدم‌های بدی هستند.


ι’м  иσт  αfяαι∂  σf  уσυ
ι’м  αfяαι∂  σf  ℓσѕιиg  уσυ

من از تو نمیترسم
من از باختن به تو میترسم


When they take you for granted,
Silence will be the best conversation,
And absence will be the best presence.

وقتی قدرتو نمیدونن،
سکوت میشه بهترین حرف،
و نبودن میشه بهترین حضور.


جملات خفن انگلیسی

Laugh with many,don’t trust any.

با خیلیا بخند اما به هیچکدوم اعتماد نکن


جملات کوتاه و خفن انگلیسی

For a goat like you all the grass are sweet

واسه بزی مثه تو،همه علفا شیرینه