جملاتی زیبا در مورد زن، مقام و جایگاه زنان و منزلت اجتماعی زنان را در این بخش آریا مگ انتخاب کرده ایم.

جملات زیبا در مورد مقام زن

همانطور که در بدن مرد از روح خدا دمیده شده، در بدن زن هم از روح خدا دمیده شده است! همانطور که خداوند به مرم قدرت عقل و احساس داده است، به زن هم داده است. همانطور که مرد قدرت تصمیم گیری دارد، زن هم دارد. پس به راستی چه شده که ما در جامعه مردان را قوی تر از زنان می دانیم و به خاطر این باور اشتباه، ارزش زن را در جامعه پایین می آوریم؟


وقتی دست زنی را عاشقانه می‌گیری
تازه می فهمی مرد بودن را باید
میان دستان ظریف زن احساس کرد


متن در مورد ارزش زن

غیرتی شدن به سروصدا و گیر دادن و جاسوسی نیست غیرت یعنی زن مورد علاقت هیچوقت احساس تنهایی و بی پنهایی نکنه…


کافیست یک روز به همراه یک زن از خانه خارج شوید تا ببینید که چقدر در معرض تجاوز قرار دارد. ارزش زن در جامعه بسیار کم شده و او امنیتی احساس نمی کند که بخواهد برای خواسته هایشان وارد جامعه شود. اما با این حال، هستند زنانی که ارزش واقعی خود را درک کرده و تصمیم گرفته اند که در برابر این تجاوزها بایستند و به کسی اجازه ندهند که به خاطر مرد بودن یا هر چیز دیگری جلوی آنها را بگیرد. این زنان ارزش زن بودن را درک کرده اند و می دانند که این یک نعمت از سوی خداوند به آنهاست و برای این نعمت شکرگزارند و سعی می کنند که به تمام خواسته هایشان در قالبی که دارند برسند.


متن زیبا در مورد زنان

به راستی چه می شود که مردی که ازدواج نمی کند را می گویند که از تله در رفته است و زنی که ازدواج نمی کنند را به او لقب ترشیده می دهند! میان زنان و مردان چقدر فاصله است که برای یکی این کار را یک کار زیرکانه و برای دیگری ترشیدگی می دانند؟ چقدر بد است که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم هنوز هم به همین چیزها پایبند هستند. کاش بفهمیم که ارزش زن به ازدواج کردن او نیست.


متن در مورد ارزش زن

وَقتی دُختَر بـاشی وَ تنها، وَقتی روزِ تَعطیل بـاشد و وَسَطِـ بَعد اَز ظُهر

وَقتی بِدانی دورِه و زَمانِه بَد شُدِه اَستـ

تَنهایی قَدَم زَدَنـ دَر یِک کوچِه ۱۰۰-۱۵۰ مِتریِ باریکـ وَ خَلوَتـ، دَر یِک غُروبِـ دِلگیر

دیگَر آنقَدر ها هم شاعِرانِه نیستـ

دائِم خُدا خُدا میکُنی کوچِه کوتاه تَر شَوَد، چِشمَتـ دائِم بِ اِنتِهایِ کوچِه اَستـ

هَمانـ جا کِ دُختَری با دوچَرخِه اَشـ دَر حالِـ بازی اَستـ

اُمیدوار می شَوی دَر کِنارَشـ خانِه اَستـ وَ خانواده ای

وَ حَتماً بِ آنجا کِ بِرِسی دِلَتـ قُرصـ می شَوَد بَرایِ اِدامِه راه

چرا اینطور شُدِه!؟

چرا نِمی شَوَد اَز خَلوَتـ وَ تَنهایی لِذَت بُرد… مِثلِ سابِق.


زمانی که مردی به تنهایی به موفقیت رسیده و ازدواج نکرده است، همه به او لقب انسانی قوی و قدرتمند می دهند! اما زمانی که یک زن به موفقیتی می رسد و هنوز ازدواج نکرده، چه بسیار افرادی هستند که به او لقب ترشیده و … را می دهند. آیا به راستی ارزش زن را ازدواجش تعیین می کند؟ بیاییم از این فرهنگ های اشتباه عبور کنیم. بیاییم به شکلی دیگر فکر کنیم و این باورهای نادرست را در خودمان از بین ببریم. اگر زنی به موفقیت رسیده و ازدواج نکرده، شاید دوست ندارد که ازدواج نکند. ارزش زن موفق را با لقب هایی مانند ترشیده و … پایین نیاوریم.


متن در مورد ارزش زن

خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

نه از سر او تا بر او مسلط گردد

نه از پای او تا لگدکوب امیال او گردد

بلکه از پهلوی او ، تا برابر او باشد

و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد

و از نزدیک ترین نقطه به قلب او

تا مورد عشق او باشد.


جملات در مورد جایگاه زنان

زن بودن خیلی قشنگه
چیزیه که شجاعت تموم نشدنی می‌خواد، جنگی که پایان نداره

خیلی باید بجنگی تا بگی وقتی حوا سیب ممنوعه رو چید گناه به وجود نیومد
اون روز یک قدرت با شکوه بوجود اومد که بهش می گن نافرمانی.

اوریانا فالاچی، از کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد


متن در مورد ارزش زن

یک زن گران‌بهاترین اعجاز خداست
برای داشتنش باید وضوی باران گرفت
و به نام عشق، شبنم وار بر عطر او سجده کرد
و هزار هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود
او اجابت می‌کند، عشقی بالاتر از خورشید
و زیباتر از مهتاب را
و تنها یک زن میداند آیین دوست داشتن را
و آنقدر زیبا هدیه میکند این عشق را که سیراب شوی
آری می‌دانی که او
الهه‌ی عشق است
و بهشت کمترین سرزمین اوست
تقدیم به همه ی مادران، زنان و دختران سرزمینم

ما زن‌ها رسم خوبی داریم
زمان سختی شروع می کنیم به کوتاه کردن
کوتاه کردن ناخن ها، موها، حرف‌ها و رابطه‌ها
جمله زیبای ویرجینیا وولف برای خانم‌ها


زن

موجود پیچیده ای نیست،

اگر برای شناختنش بجای غریزه

از احساست

استفاده کنی!!!…


متن در مورد مقام و جایگاه زنان در اجتماع

من یک زنم

با قدرت و صلابتی بزرگ

با روحی طغیان گر

و با قلبی سرشار از عاطفه زنانگی

پس اگر آدرس را اشتباهی آمدی

برگردید

اینجا کسی

از تنهایی نمرده است!!!