متن های زیبا و جملات کوتاه عاشقانه با متن های احساسی دو نفره و خاص را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات و متن ساده عاشقانه

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl

Perhaps the time’s definition of coal is diamond…

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است

شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است.


Don’t compare yourself with anyone in this world.

If you do so, you are insulting yourself

در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن

اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.


متن های کوتاه ساده و عاشقانه

Winning doesn’t always mean being first

Winning means you’re doing better than you’re done before.

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی

بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .


جملات کوتاه و ساده عاشقانه با متن های زیبا و احساسی دو نفره

Three sentences for getting success

1. Know more than other
2. Work more than other
3. Expect less than other
سه جمله برای کسب موفقیت:

۱-بیشتر از دیگران بدان.

۲-بیشتر از دیگران کار کن.

۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .


I watch you when you smile

من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی


جملات زیبا و احساسی رمانتیک

love is something silent, but it can be louder than anything when it talks

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود


Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.


We try to hide our feeling but forget our eyes speak.

احساساتمان را مخفی می‌کنیم…

اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.


متن انگلیسی ساده عاشقانه و زیبا

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه


 Goodness without love is impossible

خوبی بدون عشق غیر ممکن است…..


جملات کوتاه و ساده عاشقانه با متن های زیبا و احساسی دو نفره

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی…..


That’s Life…

Feel it, Live it & Enjoy it

زندگی این است ..

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر


جملات عاشقانه و خاص احساسی ساده

Just key of love is deference

شاه کلید عشق ، تسلیم است

Every day without you is like a book without pages.

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.


The kites always rise with adverse winds.

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند


You’re the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.


Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.


جملات انگلیسی خاص و عاشقانه

LOVE is like WAR

Easy to start…

Difficult to end…

Impossible to forget…

عشق مانند جنگ است

شروع آن آسانه

خاتمه دادن به آن مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه


Live each day as if it’s your last.

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.


Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن


Hope is the only thing stronger than fear

امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است