در این بخش مجله آریا چند شعر دو بیتی در مورد مادر و در وصف مادر را برای مادران عزیز قرار داده ایم. این اشعار در وصف مادر و برای قدر دانی مادر است.

اشعار دو بیتی در مورد مادر

ننگرم در تو، در آن دل بنگرم
تحفه او را آر،‌ ای جان بر درم
با تو او، چون است؟ هستم من چنان
زیر پای مادران باشد جنان


زنم از دیده بر دل روی مادر
منم مست کمان ابروی مادر
گل از خجلت نقابی بر رخش زد
چو آمد عطر مشکین بوی مادر


خدا از خاک عشق تو رو سرشته
فرستاده از آسمون فرشته
تـا در آغوش امن خود بگیرم
کـه ایـن یک ذره جا مثل بهشته


ای کـاش کـه تـا ابــد نــمـیــرد مادر /  یـا هـستـی جـاودان بـگیـرد مادر

مهر است سراسر وجودش تــا هـست / ای کاش که پـایـان نـپـذیـرد مادر


شعر دو بیتی در وصف مادر و گزیده بهترین اشعار در وصف مادران عزیز

شعر دو بیتی برای مادر

گل‌های بهشت سایبانت مادر
یک دسته ستاره ارمغانت مادر
غیر تو کسی چشم به راهم باشد
قربان نگاه مهربانت مادر


کیست مادر؟ نقشه ایجاد ما
کیست مادر؟ بانی بنیاد ما
قلب او سرچشمه امیدهاست
سینه او مشرق خورشیدهاست


به پاس آن همه مهر و وفایت
حقیر است این محبت‌ها برایت
ندیدم در جهان بهتر ز مادر
سر و جانم همه بادا فدایت


من زاده شدم به عشق مادر
پرورده شدم به عشق مادر
در دامن او شدم چنین نور
پیوسته شدم به عشق ماد


هر لحظه در برابر من اشک ریختی
از چشم پر ملال تو خواندم شکایتی
بیچاره من، که به همه‌ی اشک‌های تو
هرگز نداشت راه گناهم نهایتی


شعر زیبا برای مادر

مادر‌ ای معنی ایثار، تو گل باغ خدایی
توی روزگار غربت با غم دل آشنایی‌
می‌نویسم از سر خط، مادر‌ ای معنی بودن‌
می‌نویسم تا همیشه، تویی لایق ستودن


مادر نمای قدرت دنیای خلقت است
مادر به ما ز ایزد یکتا فضیلت است
فـردوس را به زیر قدم‌هاش مانده رب
کو را مقام، بعد خدا در عبادت است


هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد

یا نبض گل سرخ ، سخن می گوید

چشمان پر از ستـاره مــــادر مــن

در گــردش آشـنـا مرا می جـویـد


ننگـــــرم در تـــو، در آن دل بنگــرم

تحفـــه او را آر، ای جــــان بــــر درم

با تـــو او چــون است؟ هستم من چنان

زیـــر پـــــای مــــادران باشــد جنــــان


اى مـادر عـــزیــز کـــه جـان داده اى مــرا

سـهـل است اگر که جان دهم اکنون براى تو

گـر جـان خــویـش هــم ز بــرایـت فـدا کـنم

کـارى بزرگ نیست، کـه بـاشـد سـزاى تـو