اشعار عاشقانه و احساسی تبریک عید نوروز و نوروز باستانی


اشعار زیبای عاشقانه و احساسی تبریک سال نو، عید نوروز و نوروز باستانی را در این بخش آریا مگ قرار داده ایم.

شعر عاشقانه و زیبای عید نوروز

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد


نرم نرمک می رسد اینک بهار ، خوش بحال روزگار ، خوش بحال چشمه ها و دشت ها،

خوش بحال دانه ها و سبزه ها، خوش بحال غنچه های نیمه باز.


شعر زیبای تبریک نوروز باستانی

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی


اشعار عاشقانه و احساسی تبریک عید نوروز و نوروز باستانی

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است | تجدید جوانیِ جهان کهن است

زین‌ ها همه خوب تر که هر نو شدنش | یادآور نام پاک ایرانِ من است

سال نو مبارک


نو بهار است، در آن کوش که خوشدل باشی


رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را / میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی / خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را


اشعار نوروز باستانی

باز هفت سین سرور ماهی و تنگ بلور سکه و سبزه و آب نرگس و جام شراب

باز هم شادی عید آرزوهای سپید باز لیلای بهار باز مجنونی بید

باز هم رنگین کمان باز باران بهار باز گل مست غرور باز بلبل نغمه خوان

باز رقص دود عود باز اسفند و گلاب باز آن سودای ناب کور باد چشم حسود

باز تکرار دعا یا مقلب القلوب یا مدبر النهار حال ما گردان تو خود راه ما گردان تو راست

باز نوروز سعید باز هم سال جدید باز هم لاله عشق خنده و بیم و امید


بـیامد شاهد شیرین نوروز بنازم سفره ای هفت سین نوروز

زچشم ابر نیسا نی دراین فصـل بریزد اشـک مشک آگین نوروز


برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند

و دراین رویش سبز،سال نو میشود .زمین نفسی دوباره می کشد.


بـنام خدای بهار آفرین بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید و آیین پاکش درود که نوروز از او مانده در یادبود


ماه من چهره برافروز که آمد شب عید

عید بر چهره ی چون ماه تو می باید دید …


جشن فرخنده فرودین است روز بازار گل و نسرین است

فروردین است و روز فروردین شادی و طرب را کند تلقین

ای دو لب تو چو می مرا ده کان باشد رسم روز فرودین


اشعار عاشقانه و احساسی تبریک عید نوروز و نوروز باستانی

ای نو بهار خندان از لامکان رسیدی چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سر سبز و مشک بویی همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی


شعر کوتاه تبریک نوروز باستانی

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار | دستهای پر گل اند این شاخه ها ؛ بهر نثار

با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ” | با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد “

شهر سرشار است از لبخند ؛ از گل ؛ از امید | تا جهان باقی ست این آئین جهان افروز باد


لبتان پر خنده / قلبتان از مهر آکنده

دولتتان پاینده / و نوروزتان فرخنده باد


بهار آمد که تا گل بازگردد | سرود زندگی آغاز گردد

بهارآمد که دل آرام گیرد |ز درد و غصه ها فرجام گیرد

سال نو مبارک


اشعار عاشقانه و احساسی تبریک عید نوروز و نوروز باستانی

شعر های قشنگ تبریک نوروز باستانی

خوش وقت بهار و سبزه و دامن کشت

با پسته دهن شکر لب حور سرشت

در باغ مراد ما چنین سرو نرست

بر خاک امید ما کس این دانه کشت


اشعار عاشقانه و احساسی تبریک عید نوروز و نوروز باستانی

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”
با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . .


زیباترین شعر عاشقانه عید نوروز مبارک

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز / خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز
آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟ / کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز