مجموعه جملات خدایا شکرت و شکرگزاری خداوند برای بخش استوری و استاتوس را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

جملات کوتاه خدایا شکرت

شبیه پرنده‌ ای که از قفس آزاد می‌ شود
من هم وقتی با نام تو شکرگزاری می‌ کنم از غم هایم آزاد می‌ شوم
خدایا شکرت


خدایا برای همه ی داشته ها
و نداشته هایم که از حکمتت
سرچشمه گرفته شکر گذارم


خدایا تو را شکر می‌ کنم
چرا که تو می‌ دانی آنچه را که من نمی‌ دانم
در دانستن تو آرامشی ست و
در ندانستن من تلاطم هاست
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز..


متن خدایا شکرت و جملات استوری و استاتوس سپاسگزاری از خداوند

خدایــا شکرت با تو که باشیــــم
تمام دور ها نزدیکند و ناممکن ها ممکــن


جملات سپاسگزاری از خدا

خدا جونم شکرت
چون هر موقع دلم واست تنگ شه،
خودتو نمی گیری،
قهر نمی کنی،
به حرفام گوش میدی،
اذیتم نمی کنی، بهونه نمی گیری،
از همه مهم تر اینه که
ترس از دست دادنت رو ندارم.
مهم اینه که همیشه هستی
حتی موقع هایی که من نیستم…


الهی شکر گزار این زندگی هستم که به من بخشیدی، به خاطر همه چیزش:
تو را شکر بابت آدم‌ هایی که معلم من بوده‌ اند.
تو را شکر بابت درس‌ هایی که زندگی به من ارزانی داشته‌ اند.
تو را شکر برای عشقی که می‌ گیرم، می‌ بخشم و می‌ پراکنم.


خدا را که دارم
انگار کسی دستی به قلبم می کشد
انگار کسی می گوید
خیالت راحت؛ من هستم
و من تمام دلشوره هایم را
می سپارم به باد..


متن خدایا شکرت و جملات استوری و استاتوس سپاسگزاری از خداوند

چون میگذرد غمی نیست
خدایا شکرت!


خدایــا شکرت
با تو که باشیــــم
تمام دور‌ها نزدیکند و ناممکن‌ ها ممکــن


متن ادبی برای ستایش خداوند

آرامش چیست؟
نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا


خدایا شاکر و شکر گزارم که هر روز با من مهربانی و هر چه بدی می‌کنم،
تو با من خوبی


متن خدایا شکرت و جملات استوری و استاتوس سپاسگزاری از خداوند

خدایا شکرت پنجره دل رو بسوی تو باز می کنیم
هوای مهربونی رو نفس می کشیم و
بخاطر فرصت جدیدی که به ما دادی تا
مهربان تر و عاشقانه تر زندگی کنیم
شاکر و سپاس گزاریم.


در دریای پر از تلاطم غوطه ورم
آسمانم ابریست
صدایت که می‌ کنم
رام می‌ شود این دریا
باز می‌ شود دل آسمانم
شکرت که می‌ کنم دنیا به من می‌ خندد
خدایا شکرت


درست در لحظه آخر
در اوج توکل و نهایت تاریکی نوری نمایان می‌ شود
معجزه‌ ای رخ می‌ دهد
لطف خدا از راه میرسد…


ته ته همه‌ ی نا امیدی‌ ها
نداشتن‌ ها
نخواستن‌ ها
نبودن‌ ها
و به بن بست رسیدن‌ ها
خدا را داری که آغوشش را برایت باز کرده
نا امیدی چرا؟
خدایا شکرت که هستی


پروردگارا شکرت که بهترین‌ ها را برایم مقدر کردی
خداوندا بابت زنده بودنم شکرگزارم..


پنجره دل رو بسوی تو باز می‌ کنیم
هوای مهربونی را نفس می‌ کشیم
و به خاطر فرصت جدیدی که به ما دادی
تا مهربانتر و عاشقانه‌ تر زندگی کنیم
سپاسگزاریم