متن و جملات سنگین در مورد گرگ و اشعاری در مورد حیوان گرگ و گرگ درون انسان ها را در این مطلب ارائه کرده ایم.

جملات سنگین با موضوع گرگ

پشیمون نباش
گرگ بودن تقاصش مرد بودن و
مرد بودن تقاصش گرگ بودن
پشیمونیو بزا برا روزگار که به هر کفتاری وفا کرد و
به ما نه
زوزه بکش که یه روزی این جنگل زوزه هاتو به گوش دنیا می رسونه


بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند
نمی دانند سکوت گرگ اغاز یک فاجعه است


گرگــ ها را دوستـــــ دارم
مرگــــ را می پذیرند
امـــا
تن به قلاده نمی دهند

متن سنگین در مورد گرگ با جملات زیبا و اشعاری خاص در مورد گرک

گوسفندان
تمام عمر از گرگ می ترسند
اما در نهایت این چوپان است
که آنها را میخورد
مراقب
چوپان های زندگی باشیم


مراقب باش
دستت را گــــــــــــاز میگیرند
مثل سگ می مانند
تا صاحبشان نشوی
برایت دم تکان نمی دهند
گرگــــــــــــــ بمان
حتی به قیمت تنهایی


شعر درباره گرگ

گـــرگ باش
تا محتاج نوازش نباشے
گرگ یعنے
ارتش تڪ نفـــره
تنهـــــــا
اما
وحشے


متن سنگین در مورد گرگ با جملات زیبا و اشعاری خاص در مورد گرک

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه
چون تو باهاش خوبی
مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره
چون توام اونو نمیخوری


در شهر ما گرگ هایمان
نه دستشان آردی است و نه صدایشان را ظریف می کنند
یک دفعه به دل نفوذ می کنند و تو را می کشند


آدم نصیب گرگ بیابون بشه
ولی نصیب آدم 2رو نشه


متن گرگ برای پروفایل

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی
هرگز نشوی گرگ بیابان حقیقت


زندگی را باید از گــــرگ آموخت و بس


متن سنگین در مورد گرگ با جملات زیبا و اشعاری خاص در مورد گرک

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ
ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد
در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ
بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا


در دنیای گرگ ها اعتماد مساوی ست با مرگ….
با همه باش اما تنها..


متن در مورد گرگ

بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند!!
نمی دانند سکوت گرگ اغاز یک فاجعه است…


ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ !…


در من گرگی است زخمی
و خسته از نبرد های پی در پی برای زندگی
در گوشه ی غاری نشسته
و زخم هایش را می لیسد
وای از روز انتقام
همه را غار نشین خواهم کرد


متن سنگین در مورد گرگ با جملات زیبا و اشعاری خاص در مورد گرک

هر آدمی درون خودش دو تا گرگ داره
هر دوشون گرسنه ان
یکی از گرگ ها خشم و حسد و غروره
اون یکی راستی و مهربونیه
اونا هر روز همدیگه رو تیکه پاره میکنن
ولی اینجوری نیست که گرگ بهتر برنده بشه
اونی که بهش غذا میدی برندست


گرگ روی تپه به اندازه گرگی که از تپه بالا می رود گرسنه نیست


بعضی از آدم های این روزگار این چنین اند:
با گرگ بره می خورند
با چوپان گریه می کنند…


اگر در میان گرگ ها زندگی می کنید،
باید مثل گرگ رفتار کنید!


در من گرگی است زخمی
و خسته از نبرد های پی در پی برای زندگی
در گوشه ی غاری نشسته
و زخم هایش را می لیسد
وای از روز انتقام
همه را غار نشین خواهم کرد…


گرگ
عاطفه ندارد
رحم ندارد
فکر ندارد
ولی
اگر بفهمد دوستش داری رام می شود
حتی اگر بیرحم ترین گــــــــــرگ باشد
آدم
عقل دارد
شعور دارد
فکر دارد
ولی
اگر بفهمد دوستش داری گــــــــــــرگ می شود
حتی اگر رام ترین آدم زمین باشد
فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا آمد
و آدمی که گرگ شد


رفاقت را از گرگ بیاموز
گرگ با هم نوعان خود به شکار میرود
خو میگیرد
زندگی میکند
اما موقع خواب یک چشمش را باز می گذارد
گویی گرگ معنای رفاقت را خوب درک کرده است


هر رد پای آهویی را که دیدی دنبال نکن
این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند