سخنان و جملات آموزنده از ویکتور هوگو (متن و جملات قصار فلسفی) نویسنده و رمان نویس معروف را در این قسمت آریا مگ آماده کرده ایم.

سخنان زیبا از ویکتور هوگو

خداوندا! اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگويم، هزاران جلد کتاب مي شود ولي آنچه در دل دارم يک جمله بيش نيست.


کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند.


انسان، انسان است چون که می گرید، ولی به حال کسی که هرگز نمی گرید باید گریست.


هستی جز احساس پایان قریب الوقوع، و هم گاهی کیفیت بودن با نبودن، رفتن در بوته آزمایش، و خطر دائمی لغزش احتمالی چیزی نیست .


ببديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله جاي آن دارد که درصدد رفع آن برآئيم .


عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند.


آزادی ما از نقطه‌ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می‌یابد.


برایت آرزو مى‌کنم که عاشق شوى،
و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد،
و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى،
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید ……


سخنان ویکتور هوگو و جملات فلسفی و قصار از نویسنده معروف

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید بار دوم هم نگاه کرد.


در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد.


خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي دارد : يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.


سخنان ویکتور هوگو و جملات فلسفی و قصار از نویسنده معروف

هرگز در میان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده كركس نمیشود.

این خصلت در میان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیان.


جملات فلسفی از ویکتور هوگو

تمام جهنم در يک کلمه وجود دارد: تنهايي


چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!ویکتور هوگو


بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.ویکتور هوگو


سخنان ویکتور هوگو و جملات فلسفی و قصار از نویسنده معروف

در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند ، نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.ویکتور هوگو


به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو


مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.ویکتور هوگو


سخنان ویکتور هوگو و جملات فلسفی و قصار از نویسنده معروف

بیش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .ویکتور هوگو


زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.ویکتور هوگو


سخنان و متن های فلسفی ویکتور هوگو

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند. ویکتور هوگو


اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.ویکتور هوگو


عشق ، زیبا و زشت نمیشناسد.ویکتور هوگو


 

سخنان ویکتور هوگو و جملات فلسفی و قصار از نویسنده معروف

اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید،می تواند خوشبختی را از سر گیرد.ویکتور هوگو


ازدواج چیز شگفت آوری است،گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر میکند.ویکتور هوگو


جان آدمی چه اندوهگین است ،هنگامی که اندوهش از عشق است.ویکتور هوگو


آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو! ویکتور


لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند. ویکتور هوگو


اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده . ویکتور هوگو


هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است. ویکتور هوگو


زندگانی گل است و ع

ل آن. ویکتور هوگو