در این بخش هم سخنان ارسطو که یکی از فیلسوفان بزرگ یونان باستان بوده است را آماده کرده ایم

جملات و سخنان ارسطو

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.ارسطو


هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.ارسطو


بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است . ارسطو


کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست .ارسطو


آموزش احمق عمر هدر بردن است.ارسطو


جملات پندآموز ارسطو

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.ارسطو


سخنان ارسطو

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو


اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است .ارسطو


شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی.ارسطو


همیشه معیاری بالا تر از انچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.ارسطو


مناعت ، بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است. ارسطو


خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند .ارسطو


سخنان آموزنده ارسطو

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند.ارسطو


تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.ارسطو


خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد .ارسطو


امروزسعی می کنم بهتر ازدیروز باشم.ارسطو


سخنان ارسطو

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.ارسطو


تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .ارسطو


از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است.ارسطو


برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست. ارسطو


دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان. ارسطو

 


باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ارسطو


پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .ارسطو


بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود که از میان ما رفته باشند.ارسطو