در این بخش گزیده ای از سخنان افلاطون درباره عشق، زندگی، خداوند، موفقیت، هدف و انسانیت را با جملات زیبا ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان افلاطون

پرورش بدن باید از کودکی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.


جستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است.


شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد


توقف در زندگی، مرگ تدریجی است.


هرگاه بخواهی سرشت حکیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی کنی که آیا شخص از آغاز کودکی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سرکش.

مطلب مشابه: سخنان بزرگان در مورد علم و دانش و نقل قول های خواندنی در مورد کسب دانش

سخنان افلاطون

برای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد.


اگر راستی را پیش‌ آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست که کاروانی از ستم و تبهکاری در پی آن روان یابیم.


عشق همیشه به چیزی تعلق دارد که فاقد آن است. عشق چیزی را می جوید که سوای خودش و دور از خودش بوده و هنوز آن به دست نیاورده است.


جملات زیبا از افلاطون

Love is a serious mental disease.

عشق یک بیماری جدی روانی است.


Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.

سخنرانان به این دلیل که حرفی برای گفتن دارند حرف می زنند؛ احمق ها هم به این دلیل که باید چیزی بگویند (حرف می زنند).

مطلب مشابه: سخنان بزرگان در مورد انسانیت و مهربانی با عکس نوشته زیبای انسانیت

سخنان افلاطون

Rhetoric is the art of ruling the minds of men.

سخنرانی هنر حکومت کردن بر ذهن انسانهاست.


We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

ما به راحتی می توانیم یک کودک را که از تاریکی می ترسد ببخشیم؛ تراژدی واقعی به زندگی مربوط می شود که در آن مردان از نور می ترسند.


Thinking: the talking of the soul with itself.

فکر کردن: صحبت کردن روح با خود است.


دشمنان من سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن و دسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می‌جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیز می‌سازد


سخنان افلاطون

دنيا را آتش انگار، چنان كه براي معاش به كمی آتش كفايت توان كرد، شما نيز با مقداری از نعمت دنيا اكتفا كنيد.


از افلاطون پرسیدند به چه وسیله می‌توان از دشمن انتقام گرفت؟ گفت: به‌فضل و کرم.


جملات خاص و زیبا از افلاطون

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهای دیگری که در دست نیک‌مردان باعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.


آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.