متن های کوتاه انگلیبسی با موضوع عید نوروز و تبریک سال نو با ترجمه فارسی را در این بخش از آریا مگ قرار داده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

متن انگلیسی عید نوروز

May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند

Sun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن تو

Moon to charm you
ماه برای جذابیت شما

An Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شما

True love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شما

A. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شما

Happy New Year
سال نو مبارک


You know God arrange for you . . .
۱۲ Months of Love,
۵۲ Weeks Non Stop Fun,
& 365 days of Happiness.
So when you Mixed them all . . .
You will found a Very Happy Year &  it’s 1399 My Dear
.
میدونی خدا برای تو ۱۲ ماه عشق
۵۲ هفته شادی بی وقفه
۳۶۵ روز خوشبختی فراهم کرده
بنابراین وقتی همه رو باهم مخلوط میکنی
یک سال خیلی شاد خواهی داشت که سال 1399 است عزیزم


GOD

in these final days of the year

Make relax and calm of the sleep of those who care for us

Make them comfortable awake give them love, stability, self-esteem

their dignity less theirs, and give them the truth

happy New Year

خداوندا

در این روزهای پایانی سال

به خواب عزیزانمان آرامش ، به بیداریشان آسایش ، به زندگیشان عافیت

به عشقشان ثبات ، به مهرشان وفا ، به عمرشان عزت

به رزقشان برکت ، و به وجودشان صحت عطا بفرما

نوروز مبارک


متن احساسی عید نوروز به انگلیسی

All the minutes remains of my Life

with the most beautiful kisses of romance

Is a hobby for YOU

Happy New Year

تمام دقایق با قی مانده از عمرم

به همراه زیباترین بوسه های عاشقانه

عیدی است برای تو

سال جدید مبارک


I wish that the New

year is coming

Begin the days you wish

Happy Norooz

آرزو دارم نوروزی که

پیش رو دارید

آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید

نوروزتان مبارک


متن انگلیسی درباره عید نوروز و جملات سال نو مبارک با ترجمه فارسی

May the new year bring you greater heights of

success and prosperity. Have a happy new year!

– آرزو می کنم

که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد.

سال نو مبارک!


متن تبریک عید نوروز به انگلیسی

This is the Nowruz

message Love

and live, time is not

always yours

پیام نوروز این است

دوست داشته باشید و زندگی کنید ،

زمان همیشه از آن شما نیست


I wish you Happy New Year from the bottom of my heart.

May God give you the happiness and strength to

overcome your past year failures.

از صمیم قلب

سالی سرشار از شادمانی

برایت آرزو می کنم.

امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند

تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.


Although it reminds us that

love is the only reason for living,

but thank God for Nowruz Every year,

it reminds us of this thought.

Thus happy New Year

and make your life full of love.

اگر چه یادمان می رود

که عشق تنها دلیل زندگی است

اما خدا را شکر که نوروز هر سال

این فکر را به یادمان می آورد.

پس نوروزت مبارک که سالت را

سرشار از عشق کند.


متن انگلیسی درباره عید نوروز و جملات سال نو مبارک با ترجمه فارسی

And the end of this cool and white story will

always be green until the arrival of the New Year,

there is only one hello to the sun

Thousands of congratulations

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید

همیشه سبز خواهد بود تا رسیدن سال نو ،

تنها یک سلام خورشید باقی ست

هزاران تبریک


A hand full of caresses of the spring awakens the sleeping

nature and our land and the tree make our colorful and fragrant secrets look.

In the New Year, I wish you greens, happiness, success, efficiency,

the effectiveness of your activities and your well-being from the gods of the gods. . .

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد

و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند .

در سال جدید خورشیدی سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ،

اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندم


New year is the time to bid farewell to the old

Year and welcome the coming year

. It is the time to forget and get past memories

That are no longer useful or worth pondering upon.

Let us Forget and forgive Happy New Year –

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است.

موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد.

بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!