در این بخش آریا مگ جملات و سخنان آموزنده و جالب بیل ویلسون را گردآوری کرده ایم.

سخنان آموزنده بیل ویلسون

اگر هنوز به چیزی چنگ می زنیم که رهایش نمی کنیم،
باید از خداوند بخواهیم به ما کمک کند تا تمایل انجام آن را پیدا کنیم


اگر هنوز به چیزی چنگ می زنیم که رهایش نمی کنیم،
باید از خداوند بخواهیم به ما کمک کند تا تمایل انجام آن را پیدا کنیم


اتفاقاتی که زمانی به من احساس شرمندگی و سیاه رویی می داد
امروز به من این امکان را داده اند که بتوانم به عضوی مفید در نژاد بشر تبدیل شوم


هنگام بیدار شدن به خودمان اجازه دهیم به 24 ساعت آینده فکر کنیم.
برنامه خود را برای آن روز در نظر می گیریم و قبل از شروع از خداوند می خواهیم که فکر کردن ما را هدایت کند،
به خصوص از او درخواست می کنیم که ما را از حس ترحم داشتن نسبت به خود،
عدم صداقت و فریب کاری و انگیزه های مرتبط با خودخواهی دور کند


جملات و سخنان ناب بیل ویلسون با متن های آموزنده

ما درباره عدم تحمل صحبت کردیم در حالی که خودمان نیز بی تحمل بودیم


سختی ها و مشکلات باعث می شود خودمان را بشناسیم


جملات آموزنده از بیل ویلسون

زمانی که تمایلی به انجام کار درست ندارم، بی قرار، تحریک پذیر و ناراضی می شوم


احساس داشتن یک خطر مشترک، عنصری به استحکام سیمان است که ما را به هم وصل می کند


هیچ مصیبت شخصی آن قدر خرد کننده نیست که یک چیز حقیقی و بزرگ از آن به وجود نیاید


متن های آموزنده از بیل ویلسون

احساس گناه در واقع روی دیگر غرور است.
گناه باعث خود تخریبی فرد می شود و غرور تخریب دیگران را هدف قرار می دهد


زمانی که ناراحت هستم به این دلیل است که شخص، مکان یا موقعیت خاصی را پیدا کرده ام که برایم غیر قابل قبول است و تا زمانی که آن شخص، مکان، چیز یا موقعیت را به عنوان واقعیت نپذیرم آرامش نخواهم یافت


جملات و سخنان ناب بیل ویلسون با متن های آموزنده

پذیرش پاسخ تمام مشکلات امروز من است


یادگیری نحوه زندگی در بالاترین سطح صلح، مشارکت و برادری در کنار همه مردان و زنان (به هر گونه که توصیف شود) نوعی ماجراجویی محرک و جذاب می باشد

 


ما تمایل نداریم کسی را متقاعد کنیم که تنها یک راه برای رسیدن به ایمان وجود دارد


تنها افراد خود فریب ادعا می کنند به طور کامل از ترس ها آزاد شده اند


جاه طلبی واقعی آن چیزی نیست که فکر می کردیم،
بلکه آرزوی عمیق به مفید زندگی کردن و قدم زدن متواضعانه تحت الطاف خداوند است