جملات زیبا و متن در مورد کینه و نفرت

متن و جملات ویژه بزرگان در مورد کینه و نفرت را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

The price of hating other human beings is loving oneself less

نفرت از انسان های دیگر به این معناست که خودتان را کمتر دوست دارید.

کلیر الدریج


من معتقدم عشق بهتر از نفرت است…

بتی گرین


سخت ترین چیز در زندگی بخشش است و مخرب ترین چیز نفرت است.
اگر از کسی متنفر باشید به او صدمه نمی زنید،
بلکه تنها خودتان را آزار می دهید. بخشش شفابخش است.

لویی زمپرینی


جملات بزرگان در مورد کینه و نفرت و سخنان زیبا در مورد نفرت و تنفر

نور عشق خدا، تاریکی و نفرت را از بین می برد.

سامی تیپیت


متن انگلیسی در مورد نفرت

Hatred is the coward’s revenge for being intimidated

نفرت انتقام فرد ترسو برای ترساندن دیگران است..

جورج برنارد شاو


نفرت چیز وحشتناکی است،
نفرت یک احساس بیهوده و احمقانه است
شما می توانید از هر کسی با تمام قلب خود متنفر باشید،
اما این کار هرگز صدمه ای به او نمی رساند و فقط شما صدمه می بینید.

استوارت نویل


Hate is the father of all evil

نفرت پدر همه شرها است..

دیوید جممل


وقتی با خدا ارتباط صمیمانه برقرار می کنیم
او نفرت را به عشق،
خشم را به آرامش و
ترس را به شجاعت تبدیل می کند..

سامی تیپیت


سخنان بزرگان در مورد انتقام

من می خواهم عشقم بیشتر از نفرت و رحمتم بیشتر از انتقامم باشد.

امی آنگل


نفرت تنبیه شخصی است،
فکر می کنید کسانی که  از آنها متنفر هستید احساس بدی دارند؟

میشل کوهن کوراسنتی


جملات بزرگان در مورد کینه و نفرت و سخنان زیبا در مورد نفرت و تنفر

قهرمان واقعی کسی است که بر خشم و تنفر خود غلبه می کند.

دالایی لاما


وقتی از کسی متنفری،
از چیزی درون او تنفر داری که بخشی از خودت است.
چیزی که بخشی از ما نباشد آزارمان نمی دهد.

هرمان هسه


وقت شما بسیار ارزشمند است
و نباید آن را برای مبارزه با نیروهای سخت نفرت و حسادت فدا کنید

اوگ ماندینو


من فکر می کنم نفرت احساسی است که
فقط در جایی که تفاهم وجود ندارد، به وجود می آید.

تنسی ویلیامز


جملات زیبا از بزرگان در مورد تنفر داشتن

Love is one-eyed, hate is blind

عشق مثل یک چشم است و می بیند، اما نفرت کور است..

ضرب المثل دانمارکی


جملات بزرگان در مورد کینه و نفرت و سخنان زیبا در مورد نفرت و تنفر

نفرت یک فنجان بی ته است، هر قدر بریزید پر نمی شود.

اوریپدس


Hatred is a cold fire, and it gives no warmth

نفرت مانند یک آتش سرد است و هیچگاه گرما بخش نیست

لورل. همیلتون