جملات انگیزشی زیبا برای رسیدن به هدف و موفقیت

متن های زیبا و جملات انگیزشی خواندنی در مورد رسیدن به اهداف و موفقیت را در این بخش آریا مگ قرار داده ایم.

جملات انگیزشی زیبا و آموزنده در مورد هدف و موفقیت

هدف نخست ما

در زندگى

کمک به دیگران است

و اگر نمى توانید

به مردم کمک کنید

حداقل علت درد مردم نباشید…


جملات زیبا در مورد هدف و موفقیت

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم. هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام.


رمز موفقیت در زندگی

خداوند به هر کس تابلوی نقاشی سفیدی در ابتدای زندگی او داده است. وقتی که خدا به ما قلمو و رنگ می‌دهد کلمۀ «هدف» را زمزمه می‌کند، و ما را آزاد می‌گذارد تا هنرمند زندگی خود باشیم.


چند جمله درباره هدف

وقتی هدف روشن و بزرگی داری،

سخت‌ترین مسیرها هم برات هموار می‌شن.


همه خواسته ها  زمان دارند…

هدف های بزرگ، مانند “دويدن” هستند!

برای رسيدن به هدف های بزرگ، بايد تلاش های كوچك را جدی گرفت.

برای دويدن، ابتدا بايد راه رفت، سپس قدم ها را تند كرد و بعد دويدن را رقم زد.

 دويدنِ ناگهانی و بدون مقدمه، هر كس  را از نفس می اندازد… آرام آرام پیش روید تا مدار تان تغییر کند و از هر مرحله لذت ببرید.

هیچ چیز نمی تواند جلوی یک نفر با نگرش ذهنی درست را در رسیدن به هدفش بگیرد.
توماس جفرسون


جملات انگیزشی زیبا برای رسیدن به هدف و موفقیت

هدف زندگی خود را برآورده سازید و مهم‌تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگی و سرزندگی بسیار انجام دهید!
آنتونی رابینز


اگر مهم ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می داشت.
توماس آکویناس


زندگی وقتی معنا پیدا می کند که شما با انگیزه شوید، اهداف تعیین کنید و به شکلی مهارنشدنی به دنبالشان بروید.
لس براون


هدفهای محدود، زندگی را محدود می سازند.
آنتونی رابینز


هدف خود را باید روی واقعیت ها بنا سازیم.
رالف والدو امرسون


جملات انگیزشی زیبا برای رسیدن به هدف و موفقیت

هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.
آنتونی رابینز

مطالب مشابه به این مطلب