فال ازدواج ماه ها با همدیگر

طالع بینی به هر شکلی که باشد برای خیلی از اشخاص دارای جذابیت می باشد حال اگر این فال مختص تازه عروس و داماد باشد مطمئنا طرفدار بیشتری پیدا می کند، طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر یکی دیگر از فال های جذاب برای افراد می باشد که در این فال به سرنوشت و آینده (ازدواج یا رابطه عاشقانه) با شخص مقابلتان پی خواهید برد.

طالع بینی ازدواج فروردین با دیگر ماه ها

 • فروردین با فروردین : سازگاری و واقع بینی و آگاه بودن به صفات مثبت هم دیگر
 • فروردین با اردیبهشت: خودپسندی و تمایل داشتن به حاکمیت از خصوصیات مشترک این دوماه می باشد
 • فروردین با خرداد : پر جنب و جوش و تنوع طلب
 • فروردین با تیر : برون گرا ایده آلیست امکان به وجود آمدن مشکل وجود دارد
 • فروردین با مرداد : پیوند موفقی است به این دلیل که هماهنگی زیادی بین این دوماه وجود دارد.
 • فروردین با شهریور : یکی پاک نیت و انسان دوست و دیگری جسور است.
 • فروردین با مهر : اشخاصی منصف و معتقد به یکسان بودن حقوق زن و مرد.
 • فروردین با آبان : آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
 • فروردین با آذر :کم ترین میزان اختلاف و مشکل از ویژگی های بارز رابطه شان می باشد.
 • فروردین با دی : تفاهم خیلی زیادی بین آن ها نیست. مرموز و احتیاط کار هستند
 • فروردین با بهمن : یکی سلطه گر و دیگری آرمان گرا می باشند. توانایی درک یکدیگر را ندارند.
 • فروردین با اسفند :  با مشکل روبرو می باشد. احتمال دارد پیوند خوبی ایجاد گردد.

طالع بینی ازدواج اردیبهشت با دیگر ماه ها

 • اردیبهشت با فروردین : امکان دارد مشکلاتی بین آن ها وجود داشته باشد که البته قابل حل شدن می باشد.
 • اردیبهشت با اردیبهشت :تا حدی لجباز هستند. امکان دارد مشکل ایجاد شود.
 • اردیبهشت با خرداد : تیزهوش کنجکاو و خیلی  با هم یکدیگر سازگار نمی باشند.
 • اردیبهشت با تیر : خانواده دوست خونگرم است. پیوندی محکم و استوار ایجاد خواهد شد.
 • اردیبهشت با مرداد : عاشق پیشه است و صداقت و وفاداری بین آن ها وجود دارد. پیوندی پر از آرامش خواهد بود.
 • اردیبهشت با شهریور : جوانمرد با سخاوت و کمک کننده است و رابطه شان بدون مشکل خواهد بود.
 • اردیبهشت با مهر : طرفدار اعتدال، اهل معاشرت، خونسرد و کمی حسود
 • اردیبهشت با آبان : آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
 • اردیبهشت با آذر : جسور و نترس. بین ان ها تفاهم زیادی نیست
 • اردیبهشت با دی : با ثبات هستند. رابطه اس مستحکم و پابرجا خواهند داشت
 • اردیبهشت با بهمن : کنجکاو و خواهان آزادی و آرمان گرا و دارای ایده هایی متفاوت از هم
 • اردیبهشت با اسفند : افرادی تودار و خیلی احتیاط کار هستند و توانایی سازگار شدن را دارند.

طالع بینی ازدواج ماه ها با همدیگر برای ازدواج عاشقانه و یا پیوند زناشویی

ازدواج خرداد با دیگر ماه ها

 • خرداد با فروردین : اشخاصی پر جنب و جوش و بی قرار، ناسازگار و بدون وجود تفاهم
 • خرداد با اردیبهشت : تیزهوش، کنجکاو و تنوع طلب. زیاد با هم سازگاری ندارند.
 • خرداد با خرداد :مشورت پذیر و با استدلال. قادر در برطرف نمودن مشکلات
 • خرداد با تیر :با روحیه تنوع طلب و بی قرار قادر خواهند بود موجب ایجاد مشکلات گردند.
 • خرداد با مرداد : زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک خیلی زیاد
 • خرداد با شهریور : خیلی ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد.
 • خرداد با مهر : خونسرد و با سلیقه و هنر دوست.  بسیار با نشاط و شاد هستند.
 • خرداد با آبان :برای رسیدن به خوشبختی باید هم را تحمل کنند
 • خرداد با آذر :سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
 • خرداد با دی :خویشتن دار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
 • خرداد با بهمن : دارای روحیه انسان دوستی و اغلب آماده کمک رسانی به هم
 • خرداد با اسفند : خیالباف و رویا پرداز و مرموز. تفاهم زیادی با هم ندارند

طالع بینی ازدواج تیر با دیگر ماه ها

 • تیر با فروردین :  در سر راه ازدواجشان مشکلاتی است و برون گرا ، ایده آلیست می باشند.
 • تیر با اردیبهشت : دارای ازدواج موفق خواهند بود و نقطه اشتراک فراوانی  با هم خواهند داشت.
 • تیر با خرداد : متوسط می باشد و امکان دارد دچار مشکل گردند به این دلیل که یکی آرام و مهربان و آن یکی پرشور و با انرژی می باشد.
 • تیر با تیر :رابطه خوبی خواهند داشت ولی دارای اختلاف سلیقه های زیادی می باشند.
 • تیر با مرداد : دارای ازدواج موفقی می باشند و ویژگی های مشترک فراوانی با یکدیگر دارند.
 • تیر با شهریور : ازدواجشان خیلی خوب می باشد و یکی مهارت خیلی زیاد در امورمالی و فرد دیگر حسابگر و صرفه جو می باشد.
 • تیر با مهر :هر دو مهربان و انسان دوست می باشند و ازدواج خیلی خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
 • تیر با آبان :ازدواجشان متوسط خواهد بود و به جز مسائل مالی در دیگر مسائل دارای هماهنگی خواهند بود.
 • تیر با آذر : ازدواجشان با هم خوب نیست. یکی اجتماعی و اهل گردش و  دیگری به رکن خانواده تمایل دارد.
 • تیر با دی : از لحاظ مالی اخلاقی و روابط هماهنگ می باشند پس پیوندی موفق خواهند داشت.
 • تیر با بهمن : ازدواج متولدین این ماه ها با هم متوسط خواهد بود ولی به سعی و کوشش احتیاج خواهد داشت.
 • تیر با اسفند :رابطه ای  خیلی خوب با عشق و علاقه خواهند داشت.

طالع بینی ازدواج مرداد با ماه های دیگر

 • مرداد با فروردین :پیوند موفقی خواهد داشت. به این دلیل که هماهنگی وجود خواهد داشت.
 • مرداد با اردیبهشت :این نوع ازدواج خیلی خوب خواهد بود و ازدواجی موفق و می باشد و هر دو طرف  آن مهربان و خانواده دوست می باشند.
 • مرداد با خرداد :رابطه این ماه ها با هم خیلی خوب است. آن ها اجتماعی و خونگرم هستند و با یکدیگر هماهنگ اند.
 • مرداد با تیر :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و موقعیت همدیگر را درک می کنند و اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند.
 • مرداد با مرداد :این نوع ازدواج خوب می باشد وزوجین صفات مشترک فراوانی با یکدیگر دارند که موجب تقویت رابطه شان خواهد شد.
 • مرداد با شهریور :این نوع ازدواج متوسط است به این دلیل که یکی خشک و قانونمند دیگری پرشور می باشد.
 • مرداد با مهر :این نوع ازدواج خوب می باشد و زوجین در آن آرامش و ملایمت زیادی در زندگی خواهند داشت.
 • مرداد با آبان : رابطه شان متوسط می باشد و یکی وفادار و قابل اعتماد و شخص دیگر خیلی عاشق ستایش  کردن دیگران می باشد.
 • مرداد با آذر :این نوع ازدواج متوسط خواهد بود به این دلیل که یکی از زوجین پر شور و هیجان و شخص دیگر به دنبال آزادی و استقلال می باشد.
 • مرداد با دی :این نوع رابطه متوسط است امکان دارد زوجین به علت دارا بودن ویژگی برتری جویی دچار اختلاف خواهند شد.
 • مرداد با بهمن : این ازدواج خوب است و هر دو زوجین آرمانگرا می باشند و رابطه ای موفق ایجاد خواهند کرد.
 • مرداد با اسفند :این نوع ازدواج خوب است وزوجین در آن با هماهنگی خیلی زیاد در رفع نیازهای عاطفی هم تلاش می کنند.

فال ازدواج متولدین شهریور ماه با دیگر ماه ه

 • شهریور با فروردین : متولدین شهریور و فروردین  دارای رابطه ای نا موفق خواهند بود به این دلیل که یکی پاک سرشت ،انسان دوست و فرد دیگر جسور و جاه طلب می باشد.
 • شهریور با اردیبهشت : متولدین شهریور واردیبهشت رابطه ای  موفق می باشند، به این علت که صفات مشترک مثبتی مثل جوانمردی و نجابت را دارا می باشند.
 • شهریور با خرداد : ازدواج متولدین شهریور و خرداد متوسط می باشد به این دلیل که یکی عاطفی و عاشق و دیگری دارای  نظم و برنامه می باشد.
 • شهریور با تیر :ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند موفقی خواهد بود به این دلیل که این زوج ها در امور مالی صفات مشترک زیادی با هم دارند.
 • شهریور با مرداد :ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند متوسطی خواهد بود به این دلیل که هر دو تا حدی لجباز و خودرای می باشند و ممکن است در زندگی با مشکلاتی روبرو شوند.
 • شهریور با شهریور :ازدواج متولدین شهریور و ماه رابطه خیلی موفقی خواهد بود به این دلیل که هر دو صمیمی و صادق و مهربان هستند.
 • شهریور با مهر :ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند خوبی خواهد بود به این دلیل که مشورت پذیر با منطق می باشند و در رفع کردن مشکلات توانایی زیادی دارند.
 • شهریور با آبان :ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه متوسط است به این دلیل که یکی از زوجین نترس و بی پروا مملو از انرژی و بلند پروازاست.
 • شهریور با آذر : ازدواج شهریور و ماه رابطه نا موفقی می باشد به این دلیل که یکی از زوج ها در زندگی تنوع خواه ،خواهان استدلال در ایجاد نظم  می باشد.
 • شهریور با دی :یک ازدواج عالی همراه با زندگی مملو از محبت می باشد.
 • شهریور با بهمن :چنین پیوندی متوسط است ولی با تلاش و کوشش خوب خواهد بود.
 • شهریور با اسفند : ازدواج متولدین شهریور و اسفند رابطه موفقی است و هر دو طرف خیلی با صبر و حوصله می باشند که موجی تفاهم در زندگی خواهد شد.

طالع بینی ازدواج مهر با دیگر ماه ها

 • پیوند زناشویی متولد فروردین  و مهر توام با سازگاری و توافق و نیکبختی می باشد. در اکثر موارد اختلافات خود را به خوبی حل و فصل می کنند.
 • مهر با اردیبهشت :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب می باشد به این دلیل که آن ها افرادی هستند که تمایل فراوانی به حفظ آرامش و اعتدال خواهند داشت.
 • مهر و خرداد : رابطه متولدین این ماه ها با هم خیلی خوب خواهد بود به این دلیل که آدم هایی حسابگر ،خونگرم می باشند و تفاهم مناسبی با یکدیگر دارند.
 • مهر و تیر :ازدواج متولدین این ماه ها با هم خیلی خوب است و این زوجین به رفت و آمد و معاشرت با دیگران خیلی علاقه دارند و خیلی صبور می باشند.
 • مهر و مرداد :رابطه متولدین این ماه ها با هم خوب است و آن ها به دنبال آرامش و ملایمت و منطق در زندگی می باشند.
 • مهر با شهریور :دارای پیوندی موفق می باشند به این دلیل که عادل و با سلیقه اند.
 • مهر با مهر : متولدین مهر با هم دارای اشتراکات زیادی می باشند و رابطه ای موفق خواهند داشت.
 • مهر با آبان :رابطه متولدین این ماه ها با هم دردسرهایی دارد اما می توانند موفق باشند.
 • مهر با آذر :رابطه متولدین این ماه ها با هم موفق خواهد بود و دارای ویژگی هایی مانند محبت و مسئولیت پذیری هستند
 • مهر با دی :ازدواج متولدین این ماه ها با هم متوسط است و آن ها بلندپرواز هستند و امکان دارد با مشکل مواجه شوند.
 • مهر با بهمن :ازدواج متولدین این ماه ها با هم خوب نیست چون پر جنب و جوش ،بی قرار و سرکش هستند.
 • مهر با اسفند :رابطه این ماه ها با هم موفق است به این دلیل از لحاظ عاطفی با هم هماهنگ می باشند.

طالع بینی ازدواج آبان ماه با  دیگرماه ها

 • آبان با فروردین :این نوع ازدواج بد است و زوجین آزادی طلب،سلطه گر ،دوست دار تنهایی و درون گرا می باشند.
 • آبان با اردیبهشت : این ازدواج خوب خواهد بود و هر دو طرف بلند پرواز، همراه با جاذبه و اقتدار می باشند.
 • آبان با خرداد : این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در آن برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.
 • آبان با تیر : این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.
 • آبان با مرداد :این ازدواج متوسط خواهد بود و یکی از زوجین وفادار و قابل اعتماد و فرد دیگر عاشق ستایش دیگران می باشد.
 • آبان با شهریور : این ازدواج متوسط است و هر دوطرف در آن جسور، بی پروا و پر انرژی اند.
 • آبان با مهر :این ازدواج اگرچه بدون دردسر نخواهد بود ولی موفق می شود.
 • آبان با آبان :ازدواج متولدین این ماه با هم با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود به این دلیل که زوجین زود خشمگین می شوند.
 • آبان با آذر :این نوع ازدواج متوسط می باشد و یکی از زوجین سختگیر و دیگری جدی خواهد بود.
 • آبان با دی :این نوع ازدواج بسیاربد است زیرا هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.
 • آبان با بهمن : این نوع ازدواج بد خواهد بود به این دلیل که یکی با احساس و دیگری سلطه جو می باشد.
 • آبان با اسفند : این نوع ازدواج بد است به این دلیل که یکی آرمان گرا و عاشق است و دیگری دارای اعتماد به نفس زیادی می باشد.

طالع بینی ازدواج اذر ماه  با دیگر ماه ها

 • آذر با فروردین : پیوند متولدین آذر و فروردین ماه بسیار موفق است و آنها کم ترین اختلاف و هیاهو را در زندگی تجربه می کنند.
 • آذر با اردیبهشت : پیوند متولدین آذر و اردیبهشت ماه متوسط است و این افراد جسور ، بی پروا ، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم هستند.
 • آذر با خرداد:پیوند متولدین آذر و خرداد ماه سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک است.
 • آذر با تیر:پیوند متولدین آذر و تیرماه بد است زیرا یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.
 • آذر با مرداد : پیوند متولدین آذر و مرداد ماه متوسط است و یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.
 • آذر با شهریور: پیوند متولدین آذر و شهریورماه بد است زیرا آن ها تنوع طلب ،خواهان استقلال و در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.
 • آذر با مهر :پیوند متولدین آذر و شهریورماه بسیار خوب است زیرا دارای ویژگی هایی مانند محبت ، درستکاری می باشند و مسئولیت پذیر هستند.
 • آذر با آبان :پیوند متولدین آذر و آبان ماه در حد متوسط است زیرا یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
 • آذر با آذر:پیوند متولدین آذر با هم رابطه ای خیلی مطلوب با سعادت و خوشبختی خواهد بود.
 • آذر با دی :متولدین این ماه ها خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتن دار باشند تا در زندگی دچار مشکل نشوند.
 • آذر با بهمن :از موفق ترین پیوند های زناشویی پیوند متولدین آذر و بهمن ماه خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
 • آذر با اسفند :رابطه متولدین آذر و اسفند معمولی است به این دلیل که یکی خیلی صریح است و دیگری خیلی عاطفی می باشد.

طالع بینی ازدواج دی با سایر ماه ها

 • دی با فروردین : ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است و آن ها تفاهم زیادی با یکدیگر ندارند و مرموز و محافظه کار می باشند.
 • دی با اردیبهشت :ازدواج متولدین این ماه ها با هم خیلی خوب است چون آن ها راز نگه دار هستند و پیوندی مستحکم  ایجاد خواهند کرد.
 • دی با خرداد :ازدواج متولدین این ماه ها با هم خوب است به این دلیل که این زوجین خویشتن دار هستند و دارای سازگاری مناسب می باشند.
 • دی با تیر : رابطه متولدین این ماه ها با هم است و از نظر مالی و اخلاقی و روابط دارای هماهنگی می باشند.
 • دی با مرداد : ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و به علت دارا بودن حس برتری جویی ممکن است دچار اختلاف شوند.
 • دی با شهریور :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زندگی آن ها سرشار از محبت است.
 • دی با مهر :ازدواج متولدین این ماه ها با هم معمولی است چون زوجین هردو خودرای و بلند پروازند و ممکن است با مشکل مواجه باشند.
 • دی با آبان :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است و هردو سلطه طلب و سختگیر هستند.
 • دی با آذر :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و ویژگی های نسبتا متفاوت دارند و خویشتن دار هستند.
 • دی با دی : ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است و خصوصیات مشترک باعث شادی یا یکنواختی رابطه شان خواهد شد.
 • دی با بهمن :ازدواج متولدین این ماه ها با هم متوسط است و یکی احتیاط کار و دیگری سختگیر می باشد.
 • دی با اسفند :ازدواج متولدین این ماه ها با هم متوسط می باشد و یکی حسابگر و دیگر احساساتی است.

طالع بینی بهمن ماه با سایر ماه ها

 • بهمن با فروردین :رابطه متولدین بهمن و فروردین ماه خوب نیست به این دلیل که افرادی سلطه گر و آرمان گرا می باشند.
 • بهمن با اردیبهشت :پیوند متولدین بهمن و اردیبهشت ماه بد است و این افراد کنجکاو ،آزادی خواه و آرمان گرا هستند و ایده هایشان با هم فرق دارد.
 • بهمن با خرداد : رابطه بهمن و فروردین ماه خوب است و هر دو  دارای روحیه انسان دوستی می باشند و آماده کمک به هم می باشند.
 • بهمن با تیر : پیوند متولدین بهمن و تیرماه به سعی و کوشش زیادی احتیاج دارد.
 • بهمن با مرداد : پیوند متولدین بهمن و مرداد ماه خوب است چون هردو آرمان گرا و ایده آلیست اند و رابطه ای موفق خواهند داشت.
 • بهمن با شهریور :پیوند متولدین بهمن و شهریورماه با سعی و کوشش احتمال دارد خوب باشد.
 • بهمن با مهر :پیوند متولدین بهمن و مهر ماه بد است و این افراد پر جنب و جوش ،بیقرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
 • بهمن با آبان :پیوند متولدین این ماه با یکدیگر خوب نیست چون یکی با احساس و دیگری سلطه جو است.
 • بهمن با آذر : پیوند متولدین بهمن و آذرماه از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود به این دلیل که مثبت گرا می باشند.
 • بهمن با دی : پیوند متولدین بهمن و دی ماه متوسط است زیرا یکی محتاط و محافظه کار و فرد دیگر سختگیر و جدی می باشد.
 • بهمن با بهمن : پیوند متولدین بهمن با یکدیگر پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف است.
 • بهمن با اسفند :پیوند متولدین بهمن و اسفند خوب است به این دلیل که یکی روشنفکر و منطقی و دیگری با احساس می باشد و مکمل هم خواهند بود.

طالع بینی ازدواج اسفند ماه با دیگر ماه ها

 • اسفند با فروردین :ازدواج متولدین این ماه ها با هم متوسط می باشد اما احتمال دارد پیوند خوبی باشد.
 • اسفند با اردیبهشت :ازدواج متولدین این ماه ها با هم خوب است و این زوجین افرادی موذی و محتاط اند و قابلیت سازگار شدن را دارند.
 • اسفند با خرداد :ازدواج متولدین این ماه ها با هم اصلا خوب نیست چون آن ها خیال باف و رویاپرداز می باشند و زیادی تفاهمی ندارند.
 • اسفند با تیر : متولدین این ماه ها با هم ازدواجی خیلی خوب با عشق و علاقه خواهند داشت.
 • اسفند با مرداد : ازدواج متولدین این ماه ها با هم عالی است و در برآوردن نیازهای عاطفی هم بسیار خوب عمل می کنند.
 • اسفند با شهریور : رابطه متولدین این ماه ها با هم خوب خواهد بود چون این افراد خیلی با صبر و حوصله می باشند که موجب تفاهم در زندگی خواهد شد.
 • اسفند با مهر :ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرپیوندی موفق است به این دلیل که از لحاظ عاطفی با یکدیگر سازگار و هماهنگ می باشند.
 • اسفند با آبان :ازدواج متولدین این ماه ها با هم بد است زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی می باشد.
 • اسفند با آذر :ازدواج متولدین این ماه ها با هم معمولی است زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد.
 • اسفند با دی :ازدواج متولدین این ماه ها با هم معمولی می باشد چوت یکی خیلی محاسبه گر است و دیگری احساساتی است.
 • اسفند با بهمن :رابطه متولدین این ماه ها با هم خوب خواهد بود به این دلیل که یکی روشن فکر و منطقی می باشد و دیگری با احساس و عاطفه است و مکمل هم خواهند بود.
 • اسفند با اسفند :رابطه متولدین اسفند با هم به دلیل زودرنجی و حساس بودن احتمال دارد بد باشد.