فال و طالع بینی با ساعت جفت عاشقی

گاهی اوقات ساعت را با اعداد جفت ❤️❤️ (ساعت جفت) می‌ بینیم. افراد مختلفی می‌ گویند ممکن است توسط انرژی کهکشانی به شما نشان داده شود و عده ای دیگر می‌ گویند قدرت الهی در تلاش است تا پیام مهمی را به شما برساند.

کارل گوستاو یونگ، روانپزشک و روان‌ کاوی سوئیسی بود که معتقد بود ساعت های جفت دارای ویژگی های عددی شناسی طالع بینی و همچنین ایده هم زمانی است حدودا ۲۴ ساعت جفت وجود دارد که ممکن است روزانه برای ما نمایش داده شود که هر ساعت معنی و مفهوم خاص خود را دارد.

اعداد ساعت جفت (راز و رمز تکرار اعداد در ساعت و طالع بینی عاشقانه)
معنی ساعت های جفت

معانی ساعت جفت و اعداد تکرار شونده

00:00

بر آورده شدن آرزو ها(ساعت عاشقی)


01:01

خبر های خوب


01:10

افسوس ،به انجام نرسیدن کاری که شروع کرده اید


01:11

هیچ درخواست و پیشنهادی را قبول نکنید


02:02

دعوت یا قرار ملاقات


2:20

جلوی خشم خود را بگیرید


02:22

رازی را کشف میکنید


03:03

در را به روی عشق باز کنید


03:30

اگر در انتظار تغیری هستید ،بی پاسخ میماند


03:33

رسیدن به خوشحالی و خوشبختی


04:04

با دیدی  دیگر به موفقیت بنگرید


04:40

امروز، روز شما نیست


04:44

به حسابش برسید


05:05

دشمنانی دارید که در حال نقشه کشیدن برایتان هستند


05:50

از آتش و آب دوری کنید .


05:55

از ملاقات با آن مرد خردمند دوری نکنید


06:06

ازدواج


07:07

از مردی که یونیفرم پوشیده دوری کنید


08:08

در شغلتان پیشرفت خواهید کرد


09:09

مراقب کیفتان باشید


10:01

با مردی که آدم مهمی است آشنا خواهید شد


10:10

اگر قصد انجام کاری داشتید وقتش رسیده است


11:11

به شخصی یا چیزی وابسته میشوید


12:12

بر عشقتان پیروز میشوید


13:13

چشم و هم چشمی را کنار بگذارید و از آن دوری کنید


14:14

روزهایتان سرشاز از عشق می‌شود


14:41

دردسری برایتان .یش می آید.


15:15

به نصیحت آدم های خردمند گوش دهید


15:51

برای زندگی و تازگی کوتاه آماده باشید


16:16

در جاده مراقب باشید


17:17

از محله اوباش دوری کنید


18:18

در جاده مراقب باشید


19:19

موفقیت در کار


20:02

دعوا و درگیری


20:20

تهمت و افترا در خانواده


21:12

به دنیا آمدن نوزاد ،شروع یک پروژه


22:21

شروع داستانی عاشقانه


22:22

آشنایی یا رویارویی جدید


23:23

رابطه ای خطرناک


23:32

مشکلات سلامتی


همزمانی و ساعت اینه

نظریه همزمانی توسط کارل گوستاو یونگ مطرح صد که در این نظریه گفته میشود و قایع دارای تصادف معنی دار هستند و وقتی فرد اغلب با آن‌ها رو به رو می‌شود یک معنای پنهان دارد .و این مسئله کنار هم قرار گرفتن زمان ،نوعی هم زمانی است .هم زمانی نوعی نماد و علامت است که می‌خواهد به انرژی های بالاتری که اطرافمان است دسترسی داشته باشیم

 

اهمیت ساعت های جفت

این ساعت ها اهمیت زیادی در زندگی ما دارند و در برخی موارد در زندگی ما اطلاعات، ایده ها و دانش به ما می‌دهند. ایم ساعت ها به ما اطلاع می‌دهد که در شرایط دشوار چه کاری انجام دهیم و مسیر و راهی را که باید طی کنیم به ما نشا می‌دهد.

همچنین هم زمانی یک نماد است که میخواد ما با دنیای اطرافمان ارتباط برقرار کنیم.و دسترسی داشته باشم .بنا بر این مهم است که معنی ساعت های جفت را بدانیم و درک کنیم .