سخنان آموزنده، پند آموز و زیبا از زیگموند فروید روانشناس معروف را در این بخش آریامگ آماده کرده ایم که امیدواریم از این جملات غنی و زیبا لذت ببرید.

سخنان و جملات آموزنده زیگموند فروید

وقتی میشود دقایق عمرت را

با آدمهای خوب بگذرانی،

چراباید لحظه هایت را صرف آدم هایي کنی کـه یا دل هاي‌ کوچک‌‌شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی هاي‌ بچه گانه اند،

یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش میکنند؟!

زیگموند فروید


وسعت شخصیت هر فرد توسط بزرگی مشکلی که می تواند او را از حالت منطقی بیرون آورد تعریف می شود.


قبل از این که به خود شک کنید که شاید به افسردگی و عدم اعتماد به نفس کافی دچار شده اید بهتر است مطمئن شوید که اطرافتان را آدم های احمق پر نکرده باشند.


سخنان زیگموند فروید

وظیفه ی شاد کردن مردم جزئی از برنامه ی آفرینش نبوده است.


اولین کسی که به جای سنگ پرتاب کردن به حریفش بی احترامی کرد کسی بود که تمدن انسانی را به وجود آورد.


عشق ابدی و واقعی، خالی از هر گونه تنفر و ریا تنها در رابطه ی بین معتاد و ماده ی مخدرش وجود دارد.


جملات زیبا از زیگموند فروید

در دورانی سراسر شگفتی و تعجب زندگی می کنیم که در کمال ناباوری باید بگوییم پیشرفت همگام با بربریت به پیش می رود.


ر چه یک نفر از بیرون کامل تر به نظر برسد درون او شیاطین بیشتری وجود دارند.


وقتی افراد از من انتقاد می کنند می دانم که چطور باید از خودم دفاع کنم. اما در مواجهه با تعریف و تمجید بی دفاع هستم.


سخنان زیگموند فروید

هیچگاه به اندازه ی وقتی که عاشق می شویم آسیب پذیر نخواهیم بود و هیچگاه به اندازه ی زمانی که معشوقمان را از دست می دهیم بی دفاع، درمانده و غمگین نخواهیم شد.


اولین نشانه ی حماقت مطلق، نبود شرم است.


سخنان آموزنده ناب از فروید

انسان ها از آن چه که فکر می کنند فناپذیرتر هستند و البته بسیار غیراخلاقی تر از آن چیزی که تصور می کنند.


سخنان زیگموند فروید

بخش بزرگی از آن چه که درون ماست قابل فهم نیست و هر آن چه که قابل فهم است نیز واقعیت ندارد.


هر شخص نرمال و طبیعی در واقع تنها تا حدودی نرمال است.