در این بخش عکس های پروفایل پسر تنها و جملات درباره تنهاترین پسر دنیا را با متن های غمگین ارائه کرده ایم.

متن و عکس پروفایل پسر تنها

در این جاده تنهایی به تنها کسی که می توانم برای قدم زدن اعتماد کنم
سایه خودم است


Always Stand For What Is Right, Even If You Are Standing Alone

همیشه روی حقیقت پافشاری کن، حتی اگر تنها باشی!

عکس پروفایل پسر تنها

آهای سهراب
قایق دیگر جوابگو نیست ، کشتی باید ساخت
اینجا مثل من تنها زیاد است…


ماهیگیر دلش سوخت
این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را
رها نمی کرد

عکس پروفایل پسر تنها

تو اسمش را تنهایی می گذاری
من آن را لذت بردن از خلوت خودم می نامم


متن درباره پسر تنها

تنهایی قشنگتریـن و بی منت ترین حس دنیاست
چون برای داشتنش نیاز به هیچکس نداری …

عکس پروفایل پسر تنها

Sometimes It’s Better To Be Alone, Nobody Can Hurt You

گاهی اوقات تنها بودن بهتر است
زیرا هیچ کس نمی تواند شما را آزار دهد


تنها زندگی کردن
از بودن با کسی که دائما سرزنشت می کند
بهتر است

عکس پروفایل پسر تنها

Don’t Let Me Go Because I’M Tired Of Feeling Alone

مرا رها نکن چون از احساس تنهایی خسته شده ام


عکس پروفایل پسر تنها

فکر می کردم تنهایی یعنی
من،
سکوت،
پنجره های خاک گرفته،
اتاق خالی از تو …
نمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود
در ازدحام آدم ها!

عکس پروفایل پسر تنها

ای کاش می توانستم تو را نادیده بگیرم
همان طور که مرا نادیده گرفتی!
همان طور که تنهایم گذاشتی


اونایی که شما رو با وعده های پوچ استند بای نگه میدارند و میرند
هرگز بر نمی گردند تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیارند
گفتم که همیشه روشن باشید

عکس پروفایل پسر تنها

I Am Tired Of Falling In Love Alone

خسته شده ام از بس به تنهایی جور عشق را کشیده ام


تنها نیستم …
اما بدون تو احساس تنهایی می کنم

عکس پروفایل پسر تنها

هیچ وقت احساس تنهــــــــــایی نمی کنم
چون تنهایی همیشه با منه


گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :
کمی مهربانتر باش !

عکس پروفایل پسر تنها

یک دوست خیالی که واقعا دوستت باشه
خیلی بهتر از
یک دوست واقعی که خیال می کنی دوستته


گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است
داشتن بعضی ها، تنها ترت می کند