در این قسمت زیباترین جملات تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی را با ترجمه فارسی آماده کرده ایم که برای دوستان، آشنایان و عزیزان بفرستید.

جملات و متن تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی

May your love story never have an end
and may your love for each other grow and grow
Happy anniversary to you both

امیدوارم که داستان عشق شما هرگز پایانی نداشته باشد
و عشق شما به یکدیگر هر روز بیشتر و بیشتر شود
سالگرد ازدواجتون مبارک دوستم!


Mum and Dad
I see every day how happy you make each other
I hope you continue to make each other
that happy every year to come
Happy anniversary!

پدر و مادر عزیزم
من هر روز می بینم که چقدر یکدیگر را خوشحال می کنید
امیدوارم که شما سال های سال با خوشبختی در کنار هم زندگی کنید
سالگرد ازدواجتون مبارک!


متن تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی با جملات زیبای سالگرد ازدواج مبارک

I’ll love you even when we’re old and wrinkly
Happy anniversary to us

من تو را دوست خواهم داشت
حتی وقتی پیر بشیم
سالگرد ازدواجمون مبارک باشه عشقم!


Happy anniversary
to the most amazing husband and father
We all love you so much

سالگرد ازدواج مبارک
به شگفت انگیزترین شوهر و پدر دنیا
همه ما تو را خیلی دوست داریم.


Falling in love is easy
staying in love is another
You’ve done it though
and you’re an inspiration to the rest of us
Happy anniversary

عاشق شدن آسان است
عاشق ماندن چیز دیگری است
شما این کار را انجام داده اید
و الهام بخش بقیه ما هستید
سالگرد ازدوجتان مبارک!


متن کوتاه تبریک ازدواج و سالگرد ازدواج

May joy, love and happiness be yours forever,
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!

سعادت، عشق و صمیمیت برای شما باد،

شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد


Marriage is incredible. It’s able to make people experience things they thought they would never experience and learn things they thought they would never know. Congratulations on your wedding and lots of love!

ازدواج تجربه ای باور نکردنی است. این تجربه به مردم را قادر می‌سازد چیزهایی را تجربه کنند که فکر می‌کنند هرگز تجربه نخواهند کرد و چیزهایی را یاد می‌گیرند که فکر می‌کنند هرگز نخواهند دانست. تبریک به ازدواج آسمانی تان پیوندتان مبارک باد


متن تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی با جملات زیبای سالگرد ازدواج مبارک

My dear friends, best wishes on your wedding!
You two were truly made for each other,
And for the rest of the world now you should not bother!

دوستان عزیزم، بهترین آرزوها را برای ازدواج شما دارم !

شما دوتا واقعا برای هم ساخته شدین

و حالا دیگر نباید لحظه ای از هم دور شوید

روز ازدواج تان مبارک باد


Being a member of a family is a great pleasure, but also a big responsibility. But I believe that you’ll cope with your new duties perfectly. Enjoy family harmony in full. Congratulations!

داشتن یک خانواده، لذت زیادی دارد، اما مسئولیت بزرگی هم هست. اما من معتقدم که شما می توانید بهترین خانواده دنیا را تشکیل دهید. جشن ازدواج تان را به شما همکار و دوست صمیمی تبریک می گویم


My Kind wife!
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
L love you!

Happy love anniversary!

همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشق مان مبارک


متن تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی با جملات زیبای سالگرد ازدواج مبارک

All the moments of my life were amazing
Because every second it’s just about you:
At your place or in memory …

Happy marriage anniversary My dear husband!

همه لحظه های زندگی ام با آمدنت شگفت انگیز شدند
زیرا هر ثانیه آن تنها به تو خلاصه می شود:
در کنارت یا به یادت …
سالگرد ازدواج مان مبارک شوهر عزیزم!