در این بخش مجموعه ای از جملات انگیزشی زیبا وینستون چرچیل را با متن های تاکیدی و انگیزشی آماده کرده ایم.

جملات و متن های تاکیدی وینستون چرچیل

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می شود


اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند من به شرایط و بی نظمی باور ندارم مردان کامیاب شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند


شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است


از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود


جملات تاکیدی چرچیل

طرز نگرش چیزی کوچک است که تفاوتی بزرگ ایجاد می کند.


موفقیت پایان نیست؛ شکست نابودکننده نیست: این شهامت ادامه دادن است که اهمیت دارد.


جملات تأکیدی انگیزشی وینستون چرچیل با متن های انگیزشی زیبا

بزرگترین دستاورد من توانایی من در این بود که همسرم را قانع کنم با من ازدواج کند.


یک سیاستمدار با دشمنی هایی که میان رقبای خود به وجود می آورد قضاوت می شود.


اگر داری وسط جهنم حرکت می کنی، به حرکت کردن ادامه بده.


جملات انگیزشی تاکیدی

همیشه عاقلانه است که به جلو نگاه کنی، ولی دشوار است که بیشتر از چیزی که می بینی را نگاه کنی.


دموکراسی بدترین شیوه ی حکومت است، البته به جز بقیه ی شیوه ها که هر از گاهی امتحان شده اند.


جملات تأکیدی انگیزشی وینستون چرچیل با متن های انگیزشی زیبا

وقتی چیزی را به همان شکلی که می خواهی بدست می آوری، آن را رها کن.


هر چقدر هم استراتژی شما قشنگ باشد، هر از گاهی باید به نتایج نگاه کنید.


جملات تأکیدی انگیزشی وینستون چرچیل با متن های انگیزشی زیبا

آدم بدبین گرفتاری را در هر فرصتی می بیند؛ آدم خوش بین فرصت را در هر گرفتاری می بیند.

حقیقت انکارناپذیر است بدخواهی ممکن است به آن حمله کند، ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود