جملات آموزنده، تاکیدی، انگیزشی پند آموز و با مفهوم از ارنستو چه گوارا را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات تاکیدی ویژه از ارنستو چه گوارا

هر قطره خون ریخته شده ما تجربه ایست که به آیندگان می رسـد تا فردا آن را در مبارزه برای رهایی سرزمینشان بکار ببرند. همچنان که خلقی خود را آزاد می سازد و گامی در پیکار برای رهایی برمی دارد


شاد بودن تنها انتقامی است که می‌ توان از زندگی گرفت


خودت باش، اگر کسی خوشش نیامد… نیامد. اینجا کارخانه آدم سازی نیست


من کشور و وطن خاصی ندارم؛ وطن من جاییست که انسان در آنجا آزاد باشد.من به انسان و آزادی بشر اعتقاد دارم


سخنان آموزنده چه گوارا

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می‌ خورد که برای نیل به آن کوتاه ترین مسیر را انتخاب می‌ کنند


جملات تأکیدی ارنستو چه گوارا با سخنان آموزنده و با مفهوم

اگر خواهانِ صلحِ جهانی هستیم، همزیستیِ مسالمت آمیز نباید به کشورهای قدرتمند محدود شود


ما نمی توانیم از داشتن چیزی برای زندگی کردن مطمئن باشیم مگر اینکه حاضر باشیم برای آن بمیریم.


جملات تأکیدی ارنستو چه گوارا با سخنان آموزنده و با مفهوم

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می‌ افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم.


هنگامی که نیروهای جور و ظلم، خود را برای رسیدن به قدرت در برابر قانون قرار می‌ دهند، صلح شکسته شده‌ است


من نه یک مسیحی هستم و نه یک بشر دوست. من هر چیزی به جز یک مسیحی هستم، و بشر دوستی در مقایسه با باور من دارم بی‌ ارزش به‌ نظر می‌ رسد. من به‌ جای این‌ که اجازه بدهم به یک صلیب میخ‌ کوبم کنند، با هر سلاحی که دستم به آن برسد پیکار خواهم کرد.


جملات تأکیدی ارنستو چه گوارا با سخنان آموزنده و با مفهوم

ما هرگز نمی‌ توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم.


اگر تو در برابر هر بی‌ عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی (یکی مثل من هستی).


می دانستم در لحظه‌ ای که روح بزرگ حاکم، ضربه‌ ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بود.


جملات تأکیدی ارنستو چه گوارا با سخنان آموزنده و با مفهوم

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.


دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم.