جملات تاکیدی زیبا و مثبت از چارلی چلپلین بازیگر فقید را با عکس نوشته های زیبای فلسفی در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات و عکس نوشته جملات تاکیدی چارلی چاپلین

راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است


مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم


هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت


خودپسندی زن ها بزرگ ترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زن ها بنیان خانواده را نابود نکرده است


این یکی از تضادهای زندگی ما است، که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام می دهد


جملات تأکیدی چارلی چاپلین

شکست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد


من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم


اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود


جملات تأکیدی چارلی چاپلین

از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار


درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است


وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید


برهنگی بیماری عصر ماست


جملات تأکیدی چارلی چاپلین

مردمان روی زمین استوار، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نا استوار سقوط می کنند


وقتی غمگین هستید دنیا شما را به سخره می‌گیرد، وقتی شاد هستید دنیا به شما لبخند می زند اما وقتی دیگران را خوشحال کنید دنیا به شما تعظیم می کند


جملات تأکیدی چارلی چاپلین

همیشه آخر همه چیز خوب میشه؛ اگه نشد هنوز آخرش نرسیده


برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو ! از چیزهایی که داری لذت ببر