در این بخش سخنان آموزنده و جملات زیبا از استیون هاوکینگ دانشمند معروف را با متن های آموزنده و زیبا آماده کرده ایم.

سخنان و جملات آموزنده از استیون هاوکینگ

افراد ساکت پر سرو صدا ترین افکار را دارند.


افرادی که آی کیوی خودشان را به رخ دیگران می کشند بازنده اند


علم زمانی زیباست که
توضیحات ساده ای درباره پدیده ها یا ارتباط بین مشاهدات مختلف ارائه دهد


توصیه من به سایر معلولان دنیا این است که
روی چیزهایی تمرکز کنید که معلولیت شما مانع خوب انجام دادن آن ها نمی شود
و به خاطر چیزهایی که معلولیت با آن ها تداخل دارد افسوس نخورید.
سعی کنید از نظر روحی مانند جسم خود معلول نباشید!


سخنان استیون هاوکینگ

از مرگ نمی ترسم اما برای مُردن عجله ای ندارم.
کارهای زیادی دارم که می خواهم قبل از مرگ انجام دهم


هوش در واقع توانایی سازگار شدن با تغییرات می باشد


جملات زیبا از استیون هاوکینگ

بشریت آینده ای نخواهد داشت اگر به سمت فضا نرود.


هر چقدر که زندگی سخت به نظر برسد همیشه چیزی وجود دارد که انجام بدهید و در آن موفق شوید.


سخنان استیون هاوکینگ

زندگی مصیبت بار می شد اگر بامزه نبود.


بزرگترین دشمن دانش جهل نیست، بلکه توهم دانش است.


سخنان آموزنده از استیون هاوکینگ

اول به یاد داشته باشید که به ستاره ها نگاه کنید نه روی زمین را.

دوم اینکه هیچ وقت از تلاش و کار دست بر ندارید.

کار به شما معنا و هدف می دهد و زندگی بدون کار بی مفهوم است.

سوم اینکه اگر به اندازه کافی خوشبخت بودید و عشق زندگی تان را پیدا کردید یادتان بماند که او را دارید و هیچوقت از او جدا نشوید.


هیچ چیز بهتر از مطالعه و به دست آوردن دانش بیشتر و بیشتر نیست.


سخنان استیون هاوکینگ

بزرگترین دشمن دانش جهل نیست، بلکه توهم دانش است.


اول به یاد داشته باشید که به ستاره ها نگاه کنید نه روی زمین را. دوم اینکه هیچ وقت از تلاش و کار دست بر ندارید. کار به شما معنا و هدف می دهد و زندگی بدون کار بی مفهوم است. سوم اینکه اگر به اندازه کافی خوشبخت بودید و عشق زندگی تان را پیدا کردید یادتان بماند که او را دارید و هیچوقت از او جدا نشوید.