جملات سنگین و خاص اسفندی که باشی برای مردان و زنان متولدین ماه اسفند را در این بخش مجله آریا آماده کرده ایم.

متن و جملات سنگین اسفندی که باشی

ما اسفندیا

تو آسمون هم باشیم امنیت نداریم

.

.

.

رو هوا میزننمون


میدونی فرق انار با اسفندیا چیه

انار هزار دونست

اما اسفندی

یه دونست


پــــــائیـــــــز منـه اسفـــ♥ـنـــدی را عاشــق می کنــد …
و بــاران مــن را عاشـــق تـــــر …
حال ببین بــــــاران پــــائیــــــــزی با یک اسفنـــــ♥ــــدی چـــه می کنــــد …؟!


اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ
اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﺩﯼ
ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧـﻪ ﻏﻤــﯽ که ﺑﺨــﻮﺭﯼ


اگـــر روزی داســـتان یه اسفند ماهی رو نقـــــل کردی …!!
بـگـــــــــــو …!!
بـی کــس بـــود امــا کســــی را بـی کــس نکـــرد …!!
تنهــــا بـــود امــــا کســـی را تنهـــا نگذاشـــت …!!
دلشکســــته بــــود امــــا دل کســـی را نشکســت …!!
کـــوه غــــم بـــود ولــــی سعی کرد کســـی را غمگــــین نکـــــند …!!
و شـــایــد بـــد بـــود ولـــــی بــــرای کســــی بــــد نخــــواســـت …!!


متن سنگین اسفندی که باشی

دختر اسفند یعنی :

شجاع

مهربون

خاص


متن من متولد اسفندم

من متولد اسفندم اگر اشکم را کمتر میبینی

به حساب بی احساسی ام نزار

من بیشتر در خودم میبارم

کمتر غمم را ابراز میکنم


من یه اسفندی ام

من آروم و تودار

آینده نگرمو و دوست دارم زندگیمو خودم بسازم

تو رابطم همیشه صداقا دارم

من یه اسفندی ام

تو ماه آخرم ولی

تو عشق اولم


زیر چشم یه اسفندی

یه سطل آشغال وجود داره

از چشش که بیوفتی ساعت 9 باید

خودت بری دم در


متن سنگین اسفندی که باشی

هرکسی لیاقت

عشق یه اسفندی ماهی رو نداره


یه اسفندی

دلش خیلی زود

می شکنه


جملات زیبای متولد اسفند

شیرین

دوست داشتنی

خونسرد

اما تندخو

عشفش مرموز و پنهان

اسفندی بهت دل ببنده یعنی خوشبختی


یه اسفندی

رو هیچ وقت درد بند نکن

اونا زنجیر نمیشن


متن سنگین اسفندی که باشی

یه اسفندی

غمش مال خودشه

شادیش مال دیگرون


اسفندی که باشی مصرف اسفندت میره بالا


هرکسی لیاقت عشق یه اسفند ماهی رو نداره


اسفندی رو نباید دورش بزنی باید دورش بگردی

اسفند

یعنی همون فیلمی که تو توش باز میکنی


جملات سنگین متولد اسفند

اسفند ماهی بسیار حسّاس و رویایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و نرم عمل می کند .


متن سنگین اسفندی که باشی

اسفندی که باشی حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی، هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن…!


اسفندی که باشی حد وسط نداری! یا مثبت مثبت ، یا منفی ِ منفی!


اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ
اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﺩﯼ
ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧـﻪ ﻏﻤــﯽ که ﺑﺨــﻮﺭﯼ


ما اسفندیها هیچوقت

سعی نمیکنیم جذاب باشیم

بلکه این جذابیته

که سعی میکنه با ما باشه


فقط یه اسفند ماهی میتونه
با وجود غرورش مهربون باشه
با وجود بی طاقتیش صبور باشه
در عین عصبانیت آرامشش رو حفظ کنه
و با وجود دلتنگی و غصه لبخند بزنه!!!


اسفندی که باشی گاهی خودتم نمی دونی چته! درکت خارج از توان اطرافیانت میشه..!