جملات سنگین و متن در مورد پشت سر حرف زدن و غیبت مردم را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات و متن های زیبا در مورد غیبت و پشت سر حرف زدن

بزرگ ترین حماقت آدم ها اینه که

به کسی که باید لگد بزنن لبخند می زنن…!


خیلی خوبه دیگران بهت حسودی کنن

پشت سرت حرف بزنن

یه آدم بد ازت بسازن

در کل این کارا دو حالت داره

۱: یا میخوان جات باشن نمیتونن

۲: یا میخوان بات باشن نمیتونن


متن درباره پشت سر حرف زدن با جملات سنگین در مورد غیبت کردن مردم

هیچوقت برایم مهم نبود که

بقیه درباره ام چه فکر می کنند ،

راستش بیشتر اوقات حق با من است ،

فقط حوصله ی اثباتش را ندارم

“جیم کری”


 

زمانی آرامش پیدا میکنی که بفهمی نیازی نیست

به هر چیزی واکنش نشان بدهی

یا به هر حرفی جواب بدهی


متن درباره پشت سر حرف زدن با جملات سنگین در مورد غیبت کردن مردم

ﺷﻌﻮﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻫﺎﺳﺖ …!


جملات در مورد غیبت کردن

اکثر مردم حتی خودشان را هم نمی شناسند

و نمی دانند از زندگی چه می خواهند ،

پس نظر آنها در مورد شما چرا باید مهم باشد ؟


حق نداری سقف آرزوهات رو پایین بیاری!


متن درباره پشت سر حرف زدن با جملات سنگین در مورد غیبت کردن مردم

حرف مردم مثل موج دریاست ،

اگر در مقابلش بایستی ،

خسته ات میکنه و اگر با آن همراهی کنی ،

غرقت میکنه.

قرار نیست همه مردم شما را درک کنه

چرا که آنها حق دارند نظر خودشون رو داشته باشند ،

و شما هم حق دارید آن را نادیده بگیرید.


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

سعدی


حقیر بودن آدما رو میشه از حرفایی که پشت

سر بقیه میزنن تشخیص داد…


چرا نمی فهمی!؟

می ترسن که موفق بشی!


متن کوتاه در مورد غیبت و پشت سر حرف زدن

همین که کاری به کار کسی ندارم،

همین که سرم به زندگی خودم گرمه،

همین که هر کس هر چی میگه،

با احترام ردش میکنم،

همین که دقیق میدونم پشت سرم چی میگذره،

ولی به روی خودم نمیارم،

همین ها دلیل آرامش و قشنگیِ زندگیمه…


متن درباره پشت سر حرف زدن با جملات سنگین در مورد غیبت کردن مردم

من فقط با شیری که جلوم نعره بکشه میجنگم

نه سگی که پشت سرم واق واق کنه افتاد؟


در پایین به شما احترام نمیذارن،

در متوسط نادیده گرفته میشی،

در اوج هم یه عده ازت تنفر دارن ،

پس بی توجه به همه ،

واسه زندگیت تلاش کن


احترام گذاشتیم …و فکر کردند نمیفهمیم ،

توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم…

وای به حال این مردم !

نه احترام سرشان می شود نه توجه ،

کنار این مردم شاد نمی شوی

فقط تنهایی را بیشتر احساس میکنی…!

حسین پناهی


فرشته هم که باشی،

بازم یکی پیدا میشه که

از صدای بال زدنت خوشش نمیاد،

پس بی خیال حرف مردم،

کاریو بکن که خودت دوست داری


پشتمان طرح نقشه هایی هست

پشت هر نقشه حرف بسیار است

تا دهان مفت و گوش ها مفتند

پشتمان حرف مفت بسیار است


نگران حرف مردم نباش

خدا ،پرونده ای را که مردم می نویسند را نمی خواند