جملات زیبا در مورد آتش عشق و حرارت عاشقی را با تعدادی عکس نوشته با موضوع شعله و حرارت را گردآوری کرده ایم.

جملات زیبا درباره آتش

جهان
بدون تو
همان جهنم است
فقط
آتش ندارد…


به آتش گفت :
نسوز تا کمی آرام بگیری
آتش گفت :
آنگاه تو
شبهایت را چگونه گرم خواهی کرد؟
و از آن پس نیز ، اندوه
شومینه عشق را
روشن نگاه داشت…


متن در مورد آتش

دستانت بر پیکرم
همچون آتش بر تن بی جان
کاغذ است
گر می گیرم و می سوزم ……


آتش در قلب دود را به درون سر می فرستد.


پاکت سیگار
خوب است یا بد نمی دانم
فقط یک شعله ی آتش میان من او فاصله است.
روشنش میکنم همین حالا
کام میدهد یا کام میگیرد نمیدانم فقط دنبال گم شدن میان دود سیگار می مانم.


متن با موضوع آتش عشق

آتش آغوش تو
با بوسه روشن می شود.


من تنها آتشی هستم که می تواند در باران زندگی کند.


میدانی
دلتنگی
عین آتش زیر خاکستر است
گاهی فکر می کنی تمام شده
اما یک دفعه
همه ات را آتش می زند.


متن در مورد آتش

روزگار بدیست …
درست وقتے در آتش میسوزے
همه به بهانه آب آوردن
میروند …


چشمانت راز آتش بود.

در التهاب قلب ویران شده ام

و لبانت چون دشنه ای سوزان که مرهم تمام زخم های قبل از تو با من بود !

و آنقدر با آتش دوست داشتن و عطر تنت زندگی کرده ام

که همه چیز را از یاد برده ام جز تو و حالا دیگر هراسی ندارم

از این همه سوختن از این همه زخم و خاکسترِ خاطراتی

که از من و تو به جای خواهد ماند.


متن در مورد آتش

تمام سهم من از تو آتشی‌ست

که از دور گرمم می‌کند

و هر بار نزدیک می‌شوم، پایم پس می‌کشد!

حالا تو هی بگو، از سوختن می‌ترسی،

من می‌گویم از خاکستر شدن می‌ترسم …


عکس نوشته و متن درباره آتش

کنار چای و آتش

بارها یاد تو افتادم

چه دلتنگیِ شیرینی،

چه خوشبختیِ کوتاهی