متن و جملات زیبا در مورد فصل پاییز، زیبایی های فصل خزان و برگ ریزان را با جملات غمگین و احساسی به همراه چند شعر در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و اشعار در مورد پاییز

غصمون گرفت

تو هوای تلخ پاییز

با غروبای غم انگیز

آسمون از گریه لبریز


فصل قشنگیست، پاییز

دل به دلش که بدهی

عاشق میشوی

دل به دلش که بدهی

پر از رنگ های دل چسب میشوی

دل به دلش که بدهی

با باران هایش

با هوای دو نفره اش

تو را یاد خاطراتی میاندازد

یاد آدمهایی که نیستند

که اگر بودند هم شاید دردی را دوا نمیکردند


برگ ریزان که باشد

باد سرد که بوزد

باران که بیاید

خلاصه بگویم

پاییز که باشد

از همیشه تنها ترم و عاشق تر


متن در مورد پاییز

تاب می‌ خوری روی پاییز

دوستت دارم‌ هایم هولت می‌ دهند

کودکانه ذوق می‌ کنی

عاشقانه می‌ خندی و می‌ گویی

محکم‌ تر!

و من فریاد می‌ زنم: دوستت دارم


پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد

با این همه

از منبر بلند باد

بالا که می رود

درخت ها چه زود به گریه می افتند !


هی پاییز
ابرهایت را زود بفرست

شستن این گرد غم از دل من

چندین پاییز باران میـــخواهد


کاش همه ی انسانها مثل پاییز باشند

تا از همان روز اول رنگ و روی اصلیشان را نشان بدهند


متن در مورد پاییز

پاییز برای بعضی ها دل انگیز است

و برای بعضی ها غم انگیز

برای من فصل سردی دلهاست

فصل باریدن اشکها

فصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجی

فصل رقصاندن آتش سیگار در سیاهی و سکوت شب

این روزها هوای دلم هم پاییزیست


طبیعی است

پاییز، جای تابستان را می گیرد

ولی قبول کن

هیچ کس جای تو را نمی‌گیرد !


اشعار پاییزی زیبا

پاییز

آرام آرام قدم بردار

که تو فصل عاشقانه‌ هایی

و من تنها …


متن در مورد پاییز

وجودم پاره ای از شب

دلم تنهاترین پاییز

بساطم بقچه ی اندوه

دلم تنگ است

دلم اندازه حجم قفس تنگ است


پاییز برای بعضی ها دل انگیز است

و برای بعضی ها غم انگیز

برای من فصل سردی دلهاست

فصل باریدن اشکها

فصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجی

فصل رقصاندن آتش سیگار

در سیاهی و سکوت شب

اینروزها هوای دلم هم پاییزیست


منطق پاییز

مثل بی‌ منطقی زنیست

که وقتی دارد از زندگی مردی می‌ رود

موهایش را رنگ می‌ کند!

دوباره پاییز

اما نه فصل خزان زرد

دوباره پاییز

اما نه فصل اندوه و درد

دوباره پاییز

فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی …


متن در مورد پاییز

پاییزتان را دونفره آغاز کنید

بخدا قسم که همین پاییز

از تنهایی دلش میگیرد


جملات زیبای پاییزی

چه سختِ هم پاییز باشد ؛

هم ابر باشد

هم باران باشد !

هم خیابان ِ خیس …

اما نه تو باشی، نه دستی برای فشردن باشد

نه پایی برای قدم زدن باشد

و نه نگاهی برای زل زدن


نگرانم

پاییز که برسد

ساعت ها را عقب می کشند

دلتنگی ام

یک ساعت زودتر می آید


از رفتن می‌ گویی

و من برگی که

به پاییز فکر می‌ کند


محبوب من

هر بار که با من حرف می ‌زنی

چیزی بگو، جوری بگو

که به گرفتن دستانم ختم شود

هر فصلی هم که می ‌خواهد باشد، باشد

حالا پاییز بیشتر


چه سختِ هم پاییز باشد ؛

هم ابر باشد

هم باران باشد !

هم خیابان ِ خیس …

اما نه تو باشی، نه دستی برای فشردن باشد

نه پایی برای قدم زدن باشد

و نه نگاهی برای زل زدن


متن احساسی پاییزی

تنهایی

مثل باران پاییزی

وسوسه قدم زدن است در خیابان

که می‌روی و باز می گردي

و تازه می فهمی خیس شده اي تا مغز استخوان هایت


تنهایی

نامِ دیگر پاییز است

هرچه عمیق تر

برگ ریزانِ خاطره هات بیش تر