متن و جملات بیوروفایل انگلیسی با موضوعات متنوعی همچون زندگی، انگیزشی و عاشقانه را با عکس نوشته های زیبا با ترجمه فارسی در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

بیو انگلیسی زیبا برای پروفایل با عکس نوشته

Life is short… Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!


As free as the ocean

به رهایی اقیانوس. …


I will win, not immediately but definitely

فورا نه اما حتما پیروز می شوم!


Time is The best teacher,

but unfortunately it kills all of its students

زمان بهترین معلم است

اما متاسفانه همه شاگردانش را می کشد.


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

A distant tour begins with one step…

سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود


Life’s not about the destination.

It’s about the journey.

Enjoy your ride

زندگی در مورد مقصد نیست.

درباره سفر است.

از سواری لذت ببرید.


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

The kites always rise with adverse winds

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند


We try to hide our feeling

but forget our eyes speak

احساساتمان را مخفی می‌کنیم…

اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.


جملات زیبای بیو انگلیسی

For every negative

there is a positive

برای هر منفی

یه مثبتی وجود داره!


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

The best of me is yet to come

بهترین ورژن من در دست ساخت است.


Desire makes the impossible, possible

خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.


Trust what you feel, not what you hear

به چیزی که حس می کنی اعتماد کن،

نه چیزی که می شنوی


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

Life isn’t perfect but your outfit can be

زندگی کامل نیست،

اما ظاهر شما می‌تواند باشد.


متن زیبای خاص برای بیو

Hope is the only thing stronger than fear

امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است


Success is in my veins

موفقیت تو خون و رگ های منه!


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

No gun’s needed

Give them false hope and they’re dead

اسلحه برای کشتن مناسب نیست

امید الکی بدید خودش میمیره


Live each day as if itٌs your last

هر روز چنان زندگی کن که

گویی آخرین روز زندگی تو است.


متن بیو پروفایل انگلیسی با عکس نوشته با موضوعات زیبا با ترجمه فارسی

Prove yourself

to yourself

not others

خودت رو به خودت ثابت کن

نه به دیگران


Positive mind, positive vibes, positive life

ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب


There are no rainbows without rain,

no stars without darkness

هیچ رنگین‌کمانی بدون باران نیست

و هیچ ستاره‌ای بدون تاریکی.


I don’t want a perfect life.

I want a happy life

من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،

یه زندگى شاد می‌خوام .