مجموعه ای از جملات تبریک انگلیسی عید قربان به مسلمانان به انگلیسی و ترجمه فارسی را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

تبریک انگلیسی عید قربان به مسلمانان

God, my qibla, my rug, my last word, you

God, the temple and the god of the world, and I have lost my head, you are the last

Happy Eid al-Adha

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو

خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو

عید قربان بر شما مبارک


متن انگلیسی درمورد عید قربان

Eid of faith and test, Eid of self-sacrifice and benevolence, Eid of closeness and sacrifice,
Happy Eid Khalil Rahman, the feast of the defeat of the devil on your Excellency and your honorable family.

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.


On Eid-al-Adha, wishing that Allah be your guide
and show you the right path in everything you do.
Eid Mubarak to all!

در این عید فرخنده، عید خضوع و بندگی، از خداوند می خواهم که همیشه راهنمایت باشد
و در هر کاری که می خواهی انجام دهی مسیر درست را به تو نشان دهد.
عید قربان مبارک

متن تبریک عید قربان به انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته

متن کوتاه انگلیسی برای تبریک عید قربان

Make excuses for Eid to all those we love

Hello, your name is in your thoughts and your love is in our hearts. . .

Happy Eid al-Adha

عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم

سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . .


جملات تبریک عید قربان به انگلیسی

Eid al-Adha The Eid that was remembered is a memory

The memory of a father and the story of a son

Eid is a memorial to Ibrahim Khalil

Eid is the story of Ismail’s sacrifice

Let us remember Baba Ibrahim going to the altar

And whisper Allahu Akbar

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

خاطره یک پدر و قصه یک پسر

عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است

عیدی که قصه ایثار اسماعیل

بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم

و الله اکبر را زمزمه کنیم


Neither the flesh nor the blood of your sacrifices reaches God,
but it is the righteous motive underlying them that reaches him.
Happy Eid al adha

نه گوشت و نه خون قربانی تو را به خدا نمی رسانند،
بلکه نیتی که پشت این کار وجود دارد رساننده تو به اوست.
عید قربان مبارک.

متن تبریک عید قربان به انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته

تبریک انگلیسی عید قربان

Life came to the body of the universe

One hundred sugars when the exam ended

By the grace of God Khalil al-Rahman

A great feast called the sacrifice came

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد


متن انگلیسی تبریک عید سعید قربان

Bless Ibrahim Ismail to sacrifice

A gift in the way of God will make that sweetheart alive

His existence was Ishmael proved it

The servant must live in the path of truth

برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

هدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند


متن انگلیسی درمورد عید قربان با ترجمه فارسی

Eid ul Adha with its prayers and worship
By mentioning and praying
With his sacrifice, charity and benevolence
It is a platform for spreading the concept of servitude and servitude
Happy Eid al-Adha

عید قربان با نماز و عبادتش
با ذکر و دعایش
با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى اسـت
عید سعید قربان مبارک


Eid is the day of sacrifice, rejoice, bliss and commitment to Allah’s orders.
Happy Eid ul- Adha!

عید قربان روز فداکاری، شادی، برکت و تعهد به انجام دستورات خداوند است.
عید شما مبارک.

متن تبریک عید قربان به انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته

متن تبریک عید قربان به انگلیسی با معنی

Happy Eid al-Adha, friends
Remember the Prophet of monotheism and freedom
He who sacrificed his wealth and children in the way of God
He broke the idols of ignorance and selfishness with an ax
He became a pure servant of God and a follower of God
His name was Ibrahim, but he became Khalilullah

عید قربان آمده‌ ای دوستان شادی کنید
یادی از پیغمبر توحید و آزادی کنید
او کـه در راه خدا از مال و فرزندش گذشت
با تبر بت‌های‌ جهل و خودپرستی را شکست
بنده‌ پاک خدا و پیرو الله شد
نامش ابراهیم بود، اما خلیل الله شد


پیام تبریک عید قربان به زبان انگلیسی

Eid ul-Adha is the peak day of servitude and manifestation of Abrahamic self-sacrifice
Eid al-Adha from the captivity of the soul
The most glorious day of self-sacrifice
And the most beautiful manifestation of worship in the face of the One Creator
Happy day to you

روز عید قربان روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی اسـت
عید رهیدگی از اسارت نفس
روز پر شکوه‌ترین تجلی ایثار
و زیباترین جلوه‌ تعبد در برابر آفریننده یکتا
این روز بر شـما مبارک


متن تبریک عید سعید قربان به انگلیسی

Eid al-Adha came and I became your victim

Although I was not invited, I came to the party

I do not have a sigh of relief in my inevitability

This heart is a hundred torn and the eyes are cheaper

عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت

اگرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت


متن تبریک عید قربان به انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته

اس ام اس تبریک عید قربان به انگلیسی

Eid al-Adha is a reminder of Ibrahim Khalilullah’s pride in the plant of hardship
And the heartbreaking slaughter of his son Hazrat Ismail (AS)
Which shows the degree of love and closeness to the eternal source of God and piety
Victory Day, self-sacrifice, inspiration, hope, cheerfulness and success
Happy

عید قربان، یادآور سربلند شدن ابراهیم خلیل‌الله از بوته آزمایش سخت
و جانسوز ذبح فرزندش حضرت اسماعیل «ع»
کـه میزان عشق و قرب بـه منبع لایزال الهی و تقوا را نمایان می‌سازد
روز پیروزی، از خودگذشتگی، الهام، امیدواری، نشاط و کامیابی‌
مبارک باد