جملات در مورد دورویی و متن های سنگین در مورد عوض شدن و تغییر آدم ها و آدم های نفهم را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات در مورد دورویی

تو چون کرکس، به مشتی استخوان دلبستگی داری

بنازم همت والای بـاز و بی نیازیها

به میدانی که می بنـدد پای شهسـواران را

تو طفل هرزه پو، باید کنی این ترکتازیها


تو ظاهرساز و من حقگو،

ندارد غیـر از این حاصل

من و از کس بریدنها،

تو و ناکس نوازیها


اگر نمی توانیم

مثل آدم زندگی کنیم

دست کم بکوشیم

مثل حیوان زندگی نکنیم

دورو نباشیم!


متن در مورد دورویی با جملات سنگین در مورد عوض شدن و آدم نفهم

غروب عاشقان بی رنگ گشته

چرا که دل مثال سنگ گشته

دورویی و ریا و کینه توزی

که رنگ عاشقان هفت رنگ گشته

دلی گر در میان سینه ها بود

دروننش کینه و نیرنگ گشته

میان قلبها مهرو وفا نیست

اگر هم بود جایش تنگ گشته


متن در مورد دورویی با جملات سنگین در مورد عوض شدن و آدم نفهم

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق و برق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا و حصیر گشته


متن در مورد دورویی با جملات سنگین در مورد عوض شدن و آدم نفهم

متن زیبا در مورد دورویی

ندارم چشم من، تاب نگاه صحنه سازیها

من یکـرنگ بیزارم، از این نیـــرنگ بازیها

زرنگی، نارفیقا! نیست این، چون باز شد دستت

رفیقان را زپا افکندن و گـردن فرازیها


متن در مورد دورویی با جملات سنگین در مورد عوض شدن و آدم نفهم

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!


متن در مورد دورویی با جملات سنگین در مورد عوض شدن و آدم نفهم

عکس نوشته در مورد دورویی

دورویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی

چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی


جرأت کنید راست و حقیقی باشید.

جرأت کنید زشت باشید!

اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید.

خود را همان که هستید نشان دهید.

این بَزَک تهوع انگیز دورویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید و

با آب فراوان بشوئید…

رومن رولان


خطرناک ترین خوردنی دنیا

گول ظاهر آدماست

هرچند ظاهرشونم داغونه


آدم های دورو را

اگر از زندگیتان حذف نکنید،

طولی نمی کشد که آنها

زندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.


آدم های دورو نفاق و دشمنی را

در بین مردم پراکنده می کنند.

آنها به مانند روباهی هستند

که می خواهد ادای سگهای باوفا را در آورد.

به این انسان ها هرگز اعتماد نکنید

که در نهایت ضرر خواهید کرد.


از آدمی که همه دوسش دارن بترس!

هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره،

مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده

و اون دوروییه


چون هوسناکان دورویی نیست کار عاشقان

در بهارستان یکرنگی گل رعنا مجو

صائب تبریزی


بس می چکد از جام زمان رنگ دورویی

از مستی ما مانـــده همـــــین کهنه سبویی

هادی محمدی


یه عده دور خودمون جمع کردیم که

آینه ی دورویی و الهه ی پررویی اند


از دورویی “دوری” کنیم …

جای “دوری” نمی رود … !


دورویی راه شد

نفس دورو را

همان بهتر

نریزیم آبرو را


“ماسک” واسه بعضیا خیلی قدمت داره

فقط مختص دوران کرونا نیست.