جملات کوتاه سنگین پشیمانی و جملات زیبا در مورد جبران کردن اشتباه و خطاهای گذشته را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات سنگین در مورد پشیمانی

انسان ها زود پشیمان می شوند.

گاه از گفته هایشان،

گاه از نگفته هایشان،.

اما سراغ ندارم کسی را

که از “مهربانی” پشیمان شده باشد….

مهربانی” منطقی ترین گفت و گوی زندگیست….️


کسی که خرد ندارد، همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.


متن سنگین پشیمانی و جملات زیبا در مورد جبران اشتباه و خطا

حالا من مانده ام و

پنجره ای خالی

و فنجان قهوه ای که از

حرف های نگفته پشیمان است …

گروس عبدالملکیان


متن در مورد جبران اشتباه

انسان ها زود پشیمان می شوند.

گاه از گفته هایشان،

گاه از نگفته هایشان،.

اما سراغ ندارم کسی را

که از “مهربانی” پشیمان شده باشد….

“مهربانی” منطقی ترین گفت و گوی زندگیست….️


متن سنگین پشیمانی و جملات زیبا در مورد جبران اشتباه و خطا

مگر آدم چقدر وقت دارد

که بچسبد به دوست داشتنهاى نیمه کاره

نه جانم

آدمهاى گذرا

فقط مى شوند حال خراب

و یک دل سیر پشیمانى

آدم باید یک جور یکى را بخواهد

که انگار بدون او

هیچ روزى روزش بخیر نشود

و همیشه کنارش باشد …


حالا من مانده ام و

پنجره ای خالی

و فنجان قهوه ای که از

حرف های نگفته پشیمان است …


متن سنگین پشیمانی و جملات زیبا در مورد جبران اشتباه و خطا

اگر تمام قد از کسی دفاع کنی و کسی رو همه جوره قبول داشته باشی .. روزگار اونقدر رنگ عوض میکنه تا حتما یک روز از کرده ی خود پشیمان بشی


از انشاهایِ مدرسه
پشیمانم
به چشمانت فکر می کنم
و دوست دارم
در آینده “دزد دریایی” باشم!


متن سنگین پشیمانی و جملات زیبا در مورد جبران اشتباه و خطا

بزرگترین پشیمانی ام

ساعت ها جمله ساختن

برای کسانی بود

که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند!