سخنان و جملات زیبای بزرگان در مورد راز داری و راز را در این بخش ارائه کرده ایم.

سخنان زیبا در مورد رازداری

اسرار بیان لطف خداوند از طریق چیزهای زمینی و مادی هستند تا چیزهای زمینی و مادی،
به ویژه انسان ها را با نظم معنوی، آسمانی و متعالی همسو کند.
این اسرار درباره اشتیاق و آرزوی خداوند
برای آفرینش مخلوقاتش است تا به هدفی که او می خواهد برسند.

ناتالی ون کیرک


رازهای دیگران، امانتی در دست ماست.

امام حسین (ع)


اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری،
آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.

بنجامین فرانکلین


سخن بزرگان در مورد راز و رازداری با جملات کوتاه در مورد افراد رازدار

این حقیقتی شگفت انگیز است که هر انسانی راز و معمایی عمیق برای دیگران است.

چارلز دیکنز


در کشف رمز و رازهای مختلف
مسئله ی مهم این است که
دست از سوال پرسیدن بر ندارید..

آلبرت انیشتین


جملات زیبا در مورد افراد رازدار

کسی که می خواهد رازی را حفظ کند
باید این واقعیت را که رازی دارد، پنهان کند.

گوته


وقتی که رازی را آشکار کنی، شروع به درز کردن به همه جا می کند.

رابرت فریگنو


سخن بزرگان در مورد راز و رازداری با جملات کوتاه در مورد افراد رازدار

اگر خواهی راز تو دشمن نداند، با دوست مگو

سعدی


راز، مانند طلاست،
زیبایی طلا در این است که می‌ درخشد و برای اینکه بدرخشد،
نباید آن را در نهان‌‌ خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

کریستین بوبن


متن زیبا در مورد افراد رازدار

همه ما با رمز و رازهای مختلف محاصره شده ایم
و در آنچه می بینیم و یا هر روز انجام می دهیم
اسراری بسیار بزرگی وجود دارد..

هنری-فردیل آمیل


هیچ رمز و رازی در این دنیا وجود ندارد،
تنها ما توانایی درک همه چیز را نداریم..

ناشناس


سخن بزرگان در مورد راز و رازداری با جملات کوتاه در مورد افراد رازدار

بیشتر اسرار بعد از گذشت زمان آشکار می شوند.

آستین اومالی


بدون رمز و راز ، زندگی واقعا کسل کننده خواهد بود،
اگر همه چیز شناخته شده باشد
دیگر برای چه چیزی باید زندگی کرد؟

شارل دی لینت


راز چیزی است که ما نمی توانیم آن را توصیف کنیم،
نمی توانیم آن را فاش کنیم و اگر این کار را بکنیم
خودمان نابود می شویم.

ناشناس