متن عاشقانه زیر پست + جملات احساسی کوتاه رمانتیک


عشق را
باید از زمزمه
بارش چشمان تو
با واژه احساس سرود
و در این
قدرت دریـایی تو
کشتی توفان زده را
در دل امـواج سپرد


در سکوت شب گوش کن …
حتی از این فاصله ی دور هم می توانی صدای تپش های قلب مرا بشنوی
که برای خاطر تو می تپد…


کاش
اینجا بودی!
همین کنار خودم…
و من یادم می‌رفت
که خسته ‌ام، خرابم، ویرانم…


آغوش تو
مترادف امنیت است
آغوش تو
ترس های مرا می بلعد
لغت نامه ها دروغ میگفتند
آغوش یعنی،
پایان سردرد ها
یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها
آغوش تو،
یعنی من خوبم
بلند نشوی بروی یک وقت
بغلم کن
من از بازگشت بی هوای ترس ها میترسم…


متن عاشقانه بلند برای اینستاگرام

متن عاشقانه احساسی برای کپشن اینستاگرام

عشق معجزه ی نگاه توست
بدونِ هوس
بدونِ چشم داشت
وقتی سخت در آغوشم میکشی
و استشمامِ عطرِ نفس هایت جانی تازه میبخشد؛
به روحی که عشق را نمی شناخت


جهان بی عشق
چیزی نیست
جز تکرار یک تکرار


یک فنجان qی توی فنجانش ماه را دارد هنوز…


حتی کلمات هم نمی تونن توصیف کنن که تو چقدر فوق العاده هستی. دوستت دارم


تو شماره یک من نیستی، تو تنها عدد من هستی


کپشن خاص کوتاه؛ کپشن های شاخ و عاشقانه اینستاگرام

متن عاشقانه و احساسی برای بیو و کپشن اینستاگرام و تلگرام

من تو را خیلی بیشتر از اینکه بتونم به زبون بیارم، دوست دارم


زمانی که به آینده می اندیشم تنها تو را می بینم


زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود


به تو می اندیشم و لبخند می زنم


این عشق متفاوت و خاص است


تو همیشه در رویاهای من هستی


جایی که عشق هست، زندگی هست.


متن عاشقانه و احساسی برای بیو و کپشن اینستاگرام و تلگرام

جملات عاشقانه کپشن

از همان لحظه که یکدیگر را ملاقات کردیم
من مال تو بودم


تو لبخند به لب هایم می نشانی …


عشق آن داروی مقدسی است که می تواند تمام زخم ها درمان کند


چرخی بزن و رقص کنان
شــور به پا کن
خورشید منی
ولوله کن نـور به پــاکن
صبح است
بیا تا غـزل عشـق بخوانیم
معشــوق و لب و باده و ماهــور به پا کـن

“فاطمه دشتي”


تو برایم میخندی و من
هر بار میان خنده هایت مطمئن تر میشوم
که تو را از روزِ ازل ‘ خدا ‘
برایِ من نقش زده بود
فقط برای خودم ….

“شين قاف”