در این بخش آریا مگ مجموعه جملات و متن های انگیزشی برای ترک مواد مخدر و ترک اعتیاد را با عکس نوشته های زیبا برای پروفایل ارائه کرده ایم.

متن انگیزشی ترک مواد مخدر

بیایید با هم زندگی مان ، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم

بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم


ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با زلت و پوچی و سلامی دوباره به زندگی با عزت و افتخار.


اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد بود


جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر با عکس نوشته های زیبا پروفایل

اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز مرگ نیست…


جملات انگیزه دهنده برای ترک اعتیاد

ترک اعتیاد می تواند شروعی دوباره و سرآغازی دیگر برای همان زندگی باشد که تا چندی پیش در سراشیبی مرگ و نابودی قرار گرفته بود.


ترک اعتیاد می تواند فرد را از نابودی حتمی نجات داده و به زندگی دوباره بازگرداند.


جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر با عکس نوشته های زیبا پروفایل

اعتیاد مسیر بی بازگشتی است که پایان آن مرگ خواهد بود. اما با ترک اعتیاد می توان راهی دیگر را به سوی ادامه ی زندگی هموار کرد.


ترک اعتیاد فرصتی است که به همه معتادان داده می شود. اما آن چه مهم است این است که بتوانید از این فرصت طلایی به درستی و در جهت بخشیدن دوباره زندگی به خود استفاده کنید.


جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر با عکس نوشته های زیبا پروفایل

به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار بسیار آسانتر از ترک آن است


من برای خودم ترک کنم تا وقتی در آیینه نگاه میکنم احساس شرم نکنم از خودم خجالت نکشم . من ترک میکنم تا زندگی کنم و طعم زندگی واقعی را در کنار خانواده بچشم


من ترک کردم برای بچه هام، برای امید و بر گرداندن اعتماد اطرافیانم

من ترک میکنم تا پسرم به عنوان یک مرد قوی و ستون زندگی به پدر نگاه کند، بخاطر دخترم با اون نگاه عاشقانه به بابایی و اون ترسی که توی چشمهای معصومش بود لحظه های خماری من

قول میدهم تا عمر دارم سراغ این بدبختی نروم


جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر با عکس نوشته های زیبا پروفایل

خدایا کمکم کن تا مواد را ترک کنم، چقدر این به کارم لطمه زده؟ چقدر آبروم رفته؟ آشفتگی عصبی و بی انگیزگی و آسیب های حیثیتی و … خدایا کمک کن تا ترک کنم


من ترک می کنم به خاطر چهره م و رنگ لبام که سیاه می شه، چشمام پژمرده و بی رنگ میشه
من ترک میکنم بخاطر زندگی به خاط مادرم
به خاطر پدرم
به خاطر همسر و فرزندانم آری من میتوانم