در این بخش مجموعه ای از عکس های پروفایل خاص انگلیسی و جملات و متن های ناب ویژه برای اینستاگرام و کپشن را ارائه کرده ایم.

عکس پروفایل و متن خاص انگلیسی

Choose kindness and laugh often

مهربانی را انتخاب کنید و اغلب بخندید


You never realize how boring your life is until someone asks you what you do for fun

تا زمانی که کسی ازت نپرسه برای سرگرمی چه کاری انجام می‌دهی، هرگز متوجه نمی‌شوی که چقدر زندگی‌ات خسته کننده است


!I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure

من یک اشتباه را دو بار تکرار نمی‌کنم. پنج یا شش بار امتحانش می‌کنم تا مطمئن بشم!

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

I’m not lazy. I’m on energy-saving mode

من تنبل نیستم بلکه در حالت ذخیره انرژی ام


Be very careful of people whose words don’t match their actions

مواظب افرادی که اعمالشون با حرفاشون مطابقت نداره باش

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

جملات ناب انگلیسی زیبا

My life isn’t perfect, but it’s the best thing that’s ever happened to me

زندگی من کامل نیست، اما این بهترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است


Losers focus on winners, Winners focus on winning

بازنده ها روی برنده‌ها تمرکز می‌کنند و برنده‌ها روی برنده شدن.

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Be the type of person you want to meet

اون شخصی باش که دوست داری ملاقاتش کنی


Your character is formed by the challenges you face and overcome

شخصیت شما با چالش‌هایی که با آن روبرو هستید و بر آنها غلبه می‌کنید شکل می‌گیرد

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Every day may not be good, but there’s good in every day

ممکن است هر روز خوب نباشد اما در هر روز خوبی وجود دارد


Start where you are. Use what you have. Do what you can

از همان جایی که هستی شروع کن. از هر چیزی که داری استفاده کن. هر کاری که میتونی انجام بده.

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

عکس نوشته خاص ویژه انگلیسی

The happiest people don’t have the best of everything; they make the best of everything

شادترین مردم بهترین هر چیزی را ندارند. آن‌ها از همه چیز بهترین استفاده را می کنند


Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door

فرصت در نمی‌زند، زمانی که شما در را بکوبید خود را نشان می‌دهد

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

When you can’t find the sunshine, be the sunshine

وقتی نمی تونی آفتاب رو پیدا کنی، خود آفتاب باش


Follow your heart, but take your brain with you

قلبت رو دنبال کن اما مغزت رو هم همراه خودت ببر

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

You are what you do, not what you say you’ll do

تو آن چیزی هستی که انجام میدهی نه آن چیزی که میگویی انجام خواهی داد


Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost

برخی از مسیرهای زیبا رو نمیشه بدون گم شدن کشف کرد.

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Do more things that make you forget to check your phone

کارهای بیشتری انجام دهید تا باعث شود کمتر تلفن خود را چک کنید


قهرمان داستان‌های خودتون باشید.

Make peace with your broken pieces

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Success isn’t about the end result, it’s about what you learn along the way – Vera Wang

موفقیت در مورد نتیجه نهایی نیست، بلکه به چیزهایی است که در طول راه یاد می‌گیرید


Do whatever makes you happier

هر کاری که خوشحال‌ترت می‌کنه رو انجام بده

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

You change the world by being yourself  -Yoko Ono

تو با خود بودنت دنیا رو تغییر می‌دهی


Look for the magic in every moment

در هر لحظه به دنبال معجزه باش

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Stay strong. Make them wonder why you are still smiling

قوی باش. متعجب شون کن که چرا هنوز لبخند می‌زنی

عکس پروفایل خاص انگلیسی با متن های ناب و ویژه برای اینستاگرام و کپشن

Do what is right – not what is easy

کاری را انجام بده که درست است نه کاری که آسان است.